Gmina Szubin 00005-6523.2-SW0210010/17/18

By | 8 września 2015

Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej poprzez budowę promenady spacerowej wraz z umocnieniem brzegu. budowie pływającego pomostu spacerowego i cumowniczego z wyspą wraz z oświetleniem solarnym i małą architekturą.4 Gmina Szubin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szubin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością człowieka.

Cel operacji: Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej poprzez budowę promenady spacerowej wraz z umocnieniem brzegu. budowie pływającego pomostu spacerowego i cumowniczego z wyspą wraz z oświetleniem solarnym i małą architekturą..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1502566.37.

Kwota Wkładu EFMR: 215843.05.

Kod Pocztowy: 89-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0210010/17/18.


Ukierunkowanie ruchu turystycznego i poprawa warunków życią mieszkańców. poprzez modernizację ciągów pieszo – jezdnych na terenie przystani jachtowej w miejscowości Lubowidz4 Gmina Miasto Lębork

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasto Lębork .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przystań żeglarska w Lubowidzu – modernizacja nawierzchni ciągów pieszo jezdnych.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane.

Cel operacji: Ukierunkowanie ruchu turystycznego i poprawa warunków życią mieszkańców. poprzez modernizację ciągów pieszo – jezdnych na terenie przystani jachtowej w miejscowości Lubowidz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 75707.97.

Kwota Wkładu EFMR: 32175.05.

Kod Pocztowy: 84-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00042-6523.2-SW1110073/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 Pawlak Zofia

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlak Zofia.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja Pakietu 1 i Wymogu 2.1 w obiekcie stawowym Topilec 1.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 120934.4.

Kwota Wkładu EFMR: 90700.8.

Kod Pocztowy: 16-070.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00007-6521.5-OR1000010/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak.4 Zaborniak Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zaborniak Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności uzupełniającej Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak poprzez stworzenie Podkarpackiego Centrum Turystyki Wędkarskiej i Edukacji w Akwakulturze..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4183754.76.

Kwota Wkładu EFMR: 1484250.

Kod Pocztowy: 37-613.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.3.1-OR0900001/17/18.tysiąc dwieście złotych, arimr dopłaty 2020, blacha trapezowa t18 montaż, protokół odbioru robót wzór, krowa miesna, rzepak aleksander, młody rolnik 2019, arimr strzelin, koło matematyczne kl.3 nauczanie zintegrowane, andrzej pietrasik, albin siwak książki pdf, 64 euro ile to zł, praca lancut, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa wzór, arimr zielona, wylewanie gnojowicy ustawa, użytkowanie wieczyste a prawo własności…