Gmina Tomaszów Lubelski 00051-6523.2-SW0910055/18

By | 13 października 2011

Podnoszenie poziomu wiedzy. wymianę doświadczeń oraz wzrost kompetencji lokalnej społeczności poprzez organizację szkoleń. konferencji i wizyty studyjnej4 Gmina Tomaszów Lubelski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tomaszów Lubelski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja szkoleń. konferencji i wizyty studyjnej na terenie obszaru realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Podnoszenie poziomu wiedzy. wymianę doświadczeń oraz wzrost kompetencji lokalnej społeczności poprzez organizację szkoleń. konferencji i wizyty studyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46997.

Kwota Wkładu EFMR: 33954.95.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW0910055/18.


Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw zwiększającego konkurencyjność sektora rybackiego poprzez otwarcie Smażalni Ryb „Pod Dębami” w Grabówce.4 Bienias Jacek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bienias Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Smażalnia Ryb „Pod Dębami” w Grabówce.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w.

Cel operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw zwiększającego konkurencyjność sektora rybackiego poprzez otwarcie Smażalni Ryb „Pod Dębami” w Grabówce..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 64875.97.

Kwota Wkładu EFMR: 27571.45.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW0110010/19.


Podniesienie jakości życia na obszarach rybackich i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Strzelce Krajeńskie poprzez budowę parkingu przy Strzeleckim Ośrodku Kultury4 Gmina Strzelce Krajeńskie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Strzelce Krajeńskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promowanie i upowszechnianie dziedzictw kulturowego obszarów rybackich poprzez budowę parkingu i wiaty przy Strzeleckim Ośrodku Kultury.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie jakości życia na obszarach rybackich i zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Strzelce Krajeńskie poprzez budowę parkingu przy Strzeleckim Ośrodku Kultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 285710.86.

Kwota Wkładu EFMR: 206425.9.

Kod Pocztowy: 66-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0410026/18/19.gdzie jest numer aktu urodzenia, tomawa, arimr wnioski 2019 logowanie, dni krobi 2019, miejsce zdarzenia, pierwiastka krowa, kamera kielce rynek, pogotowie gotówkowe opinie, ciężar objętościowy żelbetu, 63-304 czermin, ekspertyza techniczna wzór, urząd miasta chmielnik, dni brwinowa 2019…