Gmina Tomice 00033-6523.2-SW0610024/18/19

By | 5 maja 2014

Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę centrum rekreacyjnego w Radoczy do czasu złożenia wniosku o płatność.4 Gmina Tomice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tomice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza.

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane (plac zabaw. siłownia. ciągi komunikacyjne. ogrodzenie). wyposażanie placu zabaw i siłowni oraz pozostałe elementy wyposażania.

Cel operacji: Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę centrum rekreacyjnego w Radoczy do czasu złożenia wniosku o płatność..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 479657.45.

Kwota Wkładu EFMR: 254980.45.

Kod Pocztowy: 34-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0610024/18/19.


poprawa jakości życia poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny związanej historycznie z obszarem rybackim poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele Św. Macieja4 Gmina Cieszków

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Cieszków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja rynku w miejsowości Trzebicko poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele św. Macieja – etap III.

Skrócony opis operacji: tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: poprawa jakości życia poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny związanej historycznie z obszarem rybackim poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele Św. Macieja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 429411.39.

Kwota Wkładu EFMR: 252457.65.

Kod Pocztowy: 56-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0110004/17/18.


Bezpośrednim celem przedmiotowej operacji jest stworzenie warunków umożliwiających ograniczenie kłusownictwa wędkarskiego oraz ochronę ryb i ekosystemu publicznego zbiornia wód stojących -Zalew w Chodlu.4 Gmina Chodel

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chodel .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Oświetlenie łowiska ryb na publicznym zbiorniku wodnym w Chodlu..

Skrócony opis operacji: 4.3Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.4.3.1Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziała.

Cel operacji: Bezpośrednim celem przedmiotowej operacji jest stworzenie warunków umożliwiających ograniczenie kłusownictwa wędkarskiego oraz ochronę ryb i ekosystemu publicznego zbiornia wód stojących -Zalew w Chodlu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 103434.53.

Kwota Wkładu EFMR: 74731.15.

Kod Pocztowy: 24-350.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW0310002/17/18.


Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców i turystów oraz poprawa jakości życia na obszarach akwakultury poprzez udostępnienie Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie mającej na celu promocję obszarów rybackich.4 Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców i turystów oraz poprawa jakości życia na obszarach akwakultury poprzez udostępnienie Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie mającej na celu promocję obszarów rybackich..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 496751.42.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 95-070.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW0500011/17/18.


Wzrost stanu infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej położonej przy Jeziorze Granicznym poprzez budowę altany kulturalno-rekreacyjnej w miejscowości Łobzowo.4 Gmina Kołczygłowy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kołczygłowy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa altany kulturalno-rekreacyjnejw miejscowości Łobzowo..

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Wzrost stanu infrastruktury rekreacyjno-kulturalnej położonej przy Jeziorze Granicznym poprzez budowę altany kulturalno-rekreacyjnej w miejscowości Łobzowo..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 74533.34.

Kwota Wkładu EFMR: 46665.

Kod Pocztowy: 77-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00223-6523.2-SW1110328/18/19.pozew w postępowaniu upominawczym formularz, lista kandydatów wybory samorządowe 2018, komputer dla ucznia 2020, siemyśl, portal wpr pl, umowa kupna sprzedaży samochodu bez rękojmi, arabia saudyjska rijad, wodzin majoracki, pieczątka orzeł, roboty malarskie, budowa stawu rybnego koszt, jędrzejowski, zasad, transaminaza gpt/alt, polska susza, protokół zdawczo odbiorczy sprzętu służbowego…