Gmina Tułowice 00002-6523.2-SW0810006/17

By | 10 maja 2022

Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice4 Gmina Tułowice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tułowice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice.

Skrócony opis operacji: Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych..

Cel operacji: Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD „Opolszczyzna” poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 397557.68.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 49-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0810006/17.


Celem operacji jest stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej ludności i turystów przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych.4 Gmina Modliborzyce

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Modliborzyce .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupie..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Celem operacji jest stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej ludności i turystów przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 622845.16.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 23-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0910021/17/18.


Zagospodarowanie 1 przestrzeni publicznej koło rzeki oraz 1 oznakowanie ścieżki edukacyjnej Megality4 Gmina Potęgowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Potęgowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy rzece Łupawa wraz z oznakowaniem ścieżki edukacyjnej „Megality”.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Zagospodarowanie 1 przestrzeni publicznej koło rzeki oraz 1 oznakowanie ścieżki edukacyjnej Megality.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 221758.45.

Kwota Wkładu EFMR: 160219.9.

Kod Pocztowy: 76-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00171-6523.2-SW1110324/18.ryn miasto, rdos wroclaw, zawody bez wykształcenia, pomoc de minimis definicja, kowr wrocław, trawa z rolki wielkopolska, szkoła podstawowa w kapałowie, malowanie balustrady drewnianej, wydatki a rozchody, studnia chłonna pozwolenie, mieszkaniec miasta w kotlinie sieradzkiej w pobliżu zbiornika wodnego jeziorsko, lidka maciąg, 2004 rok, świadectwo zdrowia zwierząt, gmina dębica solary, wniosek o wydanie promesy, koluszkach, gmina ujazd bip, księgi wieczyste nowa sól, rzgów, łódzki wschodni, łódzkie, koryciska, wypowiedzenie zlecenia wzór…