Gmina Twardogóra 00009-6523.2-SW0110009/17/18

By | 20 stycznia 2017

Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej.4 Gmina Twardogóra

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Twardogóra .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Domasławice – Goszcz.

Skrócony opis operacji: A. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Domasławice – Goszcz (Droga Powiatowa):1. Roboty przygotowawcze.2. Rozbiórka elementów drogowych.3. Roboty ziemne.4. Przepusty PEHD pod koroną drogi.5. Kanalizacja deszczowa.6. Przebudowy.7. Nawierzchnie.8. Roboty wyko.

Cel operacji: Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 656467.87.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 56-416.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0110009/17/18.


Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnego systemu nawadniania i ogrzewania w Centrum Ogrodniczym Cierzan4 Cierzan/Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Cierzan Stanisław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cierzan/Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Cierzan Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost zatrudnienia i rozwój działaności Centrum Ogrodnicze Cierzan.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich.

Cel operacji: Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnego systemu nawadniania i ogrzewania w Centrum Ogrodniczym Cierzan.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 258128.01.

Kwota Wkładu EFMR: 84999.15.

Kod Pocztowy: 83-440.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00153-6523.2-SW1110235/18.


Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej poprzez budowę promenady spacerowej wraz z umocnieniem brzegu. budowie pływającego pomostu spacerowego i cumowniczego z wyspą wraz z oświetleniem solarnym i małą architekturą.4 Gmina Szubin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szubin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja plaży i miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego w Wąsoszu.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością człowieka.

Cel operacji: Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej poprzez budowę promenady spacerowej wraz z umocnieniem brzegu. budowie pływającego pomostu spacerowego i cumowniczego z wyspą wraz z oświetleniem solarnym i małą architekturą..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1502566.37.

Kwota Wkładu EFMR: 215843.05.

Kod Pocztowy: 89-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0210010/17/18.


Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę oświetlenia i monitoringu terenu Zalewu w Nowej Dębie4 Gmina Nowa Dęba

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Dęba .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa oświetlenia wraz z monitoringiem terenu Zalewu w Nowej Dębie.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę oświetlenia i monitoringu terenu Zalewu w Nowej Dębie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 501075.32.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 39-460.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0910024/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Wołczyk Cezary

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wołczyk Cezary.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie i wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Skrócony opis operacji: Realizacja w całości w/w pakietów tj. Pakietu 1 oraz Pakietu 2 w zakresie wymogu 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 17332.75.

Kwota Wkładu EFMR: 12999.56.

Kod Pocztowy: 26-260.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00052-6521.5-OR1300041/18.


Koszty bieżące i aktywizacja za rok 20174 Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy. Grabowej i Unieści

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w dorzeczu Wieprzy. Grabowej i Unieści .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2017.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2017.

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2017.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 474346.75.

Kwota Wkładu EFMR: 380931.75.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.4-SW1610004/16.michalina kwaśniewska, schemat instalacji elektrycznej mieszkania, mch wysokie, dominowo mapa, kowr kontakt, kowr bip, wnioski suszowe arimr, obwodnica kłodzka termin, ziemia rolna dzierżawa, polska gleby, opoczno informacje, do poniższych opisów dopasuj nazwy elementów komórki wpisane w podpunkcie a, dach płaski przekrój, projekt technologiczny, które kraje przystąpiły do unii europejskiej w 2007 roku…