Gmina Uniejów 00038-6523.2-SW0510005/18

By | 3 lipca 2011

rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez przebudowę skweru przy ul. Targowej i ul I. Bojakowskiej w Uniejowie4 Gmina Uniejów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Uniejów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa skweru przy ul. Tarowej i ul. I.Bojakowskiej w Uniejowie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: rozwój infrastruktury rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez przebudowę skweru przy ul. Targowej i ul I. Bojakowskiej w Uniejowie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 579620.23.

Kwota Wkładu EFMR: 254960.05.

Kod Pocztowy: 99-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW0510005/18.


Udostępnienie mieszkańcom Pomieczyna infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wybudowanie ciągu pieszo – jezdnego z siłownią zewnętrzną4 Gmina Przodkowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przodkowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z siłownią zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych w Pomieczynie.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Udostępnienie mieszkańcom Pomieczyna infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wybudowanie ciągu pieszo – jezdnego z siłownią zewnętrzną.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 646420.8.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 83-304.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00130-6523.2-SW1110168/18.


Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności miejscowości Czarne. miasta i gminy Płoty oraz całego obszaru LSR. poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej4 Gmina Płoty

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Płoty .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem.

Skrócony opis operacji: Operacja obejmować będzie: wykonanie nowej nawierzchni trawiastej boiska ogrodzenie boiska ustawienie piłkochwytów wykonanie wejścia na boisko z kostki typu polbruk wyposażenie boiskaw niezbędny sprzęt. zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymania murawy boi.

Cel operacji: Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności miejscowości Czarne. miasta i gminy Płoty oraz całego obszaru LSR. poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 555178.55.

Kwota Wkładu EFMR: 235950.65.

Kod Pocztowy: 72-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00052-6523.2-SW1610087/17/18.


Budowa przystanków przy ścieżce rowerowej łączącą atrakcje przyrodniczo -edukacyjne wraz z rekreacjami4 Gmina Miasta Puck

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Puck .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przystanki ścieżki dydaktyczno -przyrodniczej na terenie Miasta Puck.

Skrócony opis operacji: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Cel operacji: Budowa przystanków przy ścieżce rowerowej łączącą atrakcje przyrodniczo -edukacyjne wraz z rekreacjami.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 385000.

Kwota Wkładu EFMR: 127500.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00141-6523.2-SW1110220/18.


Poprawa jakości życia mieszkańców Czechowic-Dziedzic oraz mieszkańców obszaru LGD Bielska Kraina poprzez wykorzystywanie lokalnego dziedzictwa i potencjału turystycznego. poprzez budowę zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach4 Gmina Czechowice-Dziedzice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czechowice-Dziedzice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców Czechowic-Dziedzic oraz mieszkańców obszaru LGD Bielska Kraina poprzez wykorzystywanie lokalnego dziedzictwa i potencjału turystycznego. poprzez budowę zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1892243.24.

Kwota Wkładu EFMR: 229358.05.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW1210022/17/18.ukosne pl, stancje świdwin, rakoniewice pl, pomoc finansowa, zespół placówek oświatowych scherzo, lv rejestracja, ustawa o nieruchomościach rolnych, bslopuszno, bs w poddębicach, przejście z renty na emeryturę 2018, systemy jakości żywności, celem, dywesyfikacja, ceny gruntów rolnych lubelskie, gmina lubien kujawski…