Gmina Uścimów 00047-6523.2-SW0310072/18/19

By | 29 stycznia 2018

Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów poprzez zagospodarowanieprzestrzeni publicznej przylegającej pośrednio przy jeziorze Maśluchowskim-jako miejsca dla wędkarzy.turystów oraz mieszkańców.4 Gmina Uścimów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Uścimów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów.

Skrócony opis operacji: Tworzenie.rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.przeznaczonej na użytek publiczny.historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów poprzez zagospodarowanieprzestrzeni publicznej przylegającej pośrednio przy jeziorze Maśluchowskim-jako miejsca dla wędkarzy.turystów oraz mieszkańców..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 126053.43.

Kwota Wkładu EFMR: 91073.25.

Kod Pocztowy: 21-109.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00047-6523.2-SW0310072/18/19.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w Gminie Raczki poprzez wykonanie systemu wystawniczego. stworzenie strony internetowej i grafiki (6szt.). wykonanie aplikacji mobilnej. opracowanie. skład i wydruk wydawn4 Gmina Raczki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Raczki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarze Gminy Raczki poprzez organizację miejsca aktywnego wypoczynku oraz promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w Gminie Raczki poprzez wykonanie systemu wystawniczego. stworzenie strony internetowej i grafiki (6szt.). wykonanie aplikacji mobilnej. opracowanie. skład i wydruk wydawn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 334155.06.

Kwota Wkładu EFMR: 212160.

Kod Pocztowy: 16-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW1010028/17/18.


Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz tworzenie długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego akwakultury. rybołówstwa dzięki budowie infrastruktury edukacyjno turystycznej oraz opr4 Gmina Dąbrowa Zielona

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dąbrowa Zielona .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa ścieżki edukacyjnej w miejscowości Dąbrowa Zielona” – wzdłuż Kanału Lodowego (rzeki Wierciczki) wraz z opracowaniem i kolportażem materiałów promocyjnych.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz tworzenie długoterminowych zrównoważonych warunków środowiskowych niezbędnych do rozwoju gospodarczego i społecznego akwakultury. rybołówstwa dzięki budowie infrastruktury edukacyjno turystycznej oraz opr.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 263725.41.

Kwota Wkładu EFMR: 186977.05.

Kod Pocztowy: 42-265.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW1210028/17.


Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.4 Gmina Konarzyny

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konarzyny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II..

Skrócony opis operacji: 4.03.2005.

Cel operacji: Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 232271.49.

Kwota Wkładu EFMR: 131888.6.

Kod Pocztowy: 89-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00164-6523.2-SW1110283/18.malowanie elewacji po ociepleniu styropianem, dz kw co to jest, un1263, kleśniska, ministerstwo rolnictwa pomoc publiczna, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa radom, myślibórz wybory 2018, gim ziębice, oświadczenia majątkowe posłów 2019, starostwo powiatowe złotów, urząd gminy kuryłówka, deszcz miarodajny, wochen, kawałek czworokątnego materiału o obwodzie 3 m…