Gmina Ustronie Morskie 00124-6523.2-SW1610198/18

By | 18 lutego 2013

Celem operacji jest stworzenie ogólnodostępnego. wielofunkcyjnego. plenerowego i bezpłatnego miejsca aktywności skierowanego do różnych grup wiekowych. w tym utworzenia przestrzeni aktywności sportowej. sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społeczne4 Gmina Ustronie Morskie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ustronie Morskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku w Ustroniu Morskim.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest stworzenie ogólnodostępnego. wielofunkcyjnego. plenerowego i bezpłatnego miejsca aktywności skierowanego do różnych grup wiekowych. w tym utworzenia przestrzeni aktywności sportowej. sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społeczne.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 82113.83.

Kwota Wkładu EFMR: 59326.6.

Kod Pocztowy: 78-111.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00124-6523.2-SW1610198/18.


Celem operacji jest budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej- poprzez budowę ścieżki spacerowo- rowerowej o długości4 Gmina Sorkwity

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sorkwity .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu wzdłuż brzegu jeziora Lampackiego. gmina Sorkwity.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacka..

Cel operacji: Celem operacji jest budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej- poprzez budowę ścieżki spacerowo- rowerowej o długości.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 393155.11.

Kwota Wkładu EFMR: 241468.85.

Kod Pocztowy: 11-731.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW1410075/17/18.


poprawa jakości życia poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny związanej historycznie z obszarem rybackim poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele Św. Macieja4 Gmina Cieszków

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Cieszków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja rynku w miejsowości Trzebicko poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele św. Macieja – etap III.

Skrócony opis operacji: tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: poprawa jakości życia poprzez tworzenie i rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny związanej historycznie z obszarem rybackim poprzez przebudowę placu przy zabytkowym kościele Św. Macieja.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 429411.39.

Kwota Wkładu EFMR: 252457.65.

Kod Pocztowy: 56-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW0110004/17/18.wydobyta kopalina hasło do krzyżówki, projektowana charakterystyka energetyczna budynku doc, odległość chlewni od zabudowań mieszkalnych, kapela swietokrzyska, biuro nieruchomości niepołomice, wniosek arimr, bip otmuchów, ile m ma hektar, kretka 1, daria adamczewska, sprzedaż weksla, www mstow pl, arimr szamotuły, szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego tekst jednolity, poczta masłów, ograniczenia prędkości na drogach, parafka jak stworzyć, plan operacyjny ochrony przed powodzią, 77 320 przechlewo, zakres działalności, wlodzienin, użytek b, uzupełnij tabelę oraz odpowiedz na pytanie, tryb uproszczony, jak sprawdzić klase ziemi, dożynki kołbiel 2019, www.gbsbarlinek…