GMINA WĄGROWIEC 00001-6523.2-SW1510023/17/18

By | 17 października 2019

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kamienica poprzez modernizację nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica. Gmina Wągrowiec4 GMINA WĄGROWIEC

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA WĄGROWIEC .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica. Gmina Wągrowiec.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kamienica poprzez modernizację nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica. Gmina Wągrowiec.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 476559.43.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1510023/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Pilch Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilch Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dywersyfikacja dochodów z gospodarstwa rybackiego poprzez stworzenie bazy noclegowej do świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania na łowisku Wieniec..

Skrócony opis operacji: różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 942408.86.

Kwota Wkładu EFMR: 353403.32.

Kod Pocztowy: 32-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR0600005/17/19.


Wzrost atrakcyjności gminy i szlaków turystycznych poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Odolanów4 Gmina i Miasto Odolanów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina i Miasto Odolanów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Kaczory-Gliśnica.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Wzrost atrakcyjności gminy i szlaków turystycznych poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Odolanów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1412027.21.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 63-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0110026/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kosonowska Aleksandra Katarzyna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kosonowska Aleksandra Katarzyna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz różnorodności biologicznej w obiekcie chowu i hodowli ryb w miejscowości Policzna.

Skrócony opis operacji: Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz różnorodności biologicznej w obiekcie chowu i hodowli ryb w miejscowości Policzna.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 65085.45.

Kwota Wkładu EFMR: 48814.08.

Kod Pocztowy: 26-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00061-6521.5-OR0700068/18.


Celem operacji jest stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej ludności i turystów przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych.4 Gmina Modliborzyce

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Modliborzyce .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Słupie..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Celem operacji jest stworzenie miejsca spotkań dla lokalnej ludności i turystów przy wykorzystaniu zasobów przyrodniczych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 622845.16.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 23-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0910021/17/18.


Poprawa jakości życia mieszkańców Czechowic-Dziedzic oraz mieszkańców obszaru LGD Bielska Kraina poprzez wykorzystywanie lokalnego dziedzictwa i potencjału turystycznego. poprzez budowę zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach4 Gmina Czechowice-Dziedzice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czechowice-Dziedzice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców Czechowic-Dziedzic oraz mieszkańców obszaru LGD Bielska Kraina poprzez wykorzystywanie lokalnego dziedzictwa i potencjału turystycznego. poprzez budowę zaplecza kajakowego w Czechowicach-Dziedzicach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1892243.24.

Kwota Wkładu EFMR: 229358.05.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW1210022/17/18.


Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców i turystów oraz poprawa jakości życia na obszarach akwakultury poprzez udostępnienie Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie mającej na celu promocję obszarów rybackich.4 Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców i turystów oraz poprawa jakości życia na obszarach akwakultury poprzez udostępnienie Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie mającej na celu promocję obszarów rybackich..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 496751.42.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 95-070.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW0500011/17/18.tvp1 2000, piktogramy adr, dworzec pkp choszczno, wieluń województwo, konin wybory, stowarzyszenie ziemia krobska, puda, kańczuga gmina, odszkodowania za susze 2018, krus kościerzyna, koperta adresat, dopłaty po 2020, marcin kosiorek, anr rzeszów, krokiew 8×18…