Gmina Węgorzewo 00074-6523.2-SW1410107/17/18

By | 7 czerwca 2016

Stworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę dwóch siłowni zewnętrznych i dwóch placów zabaw w miejscowości Kal i 4 Gmina Węgorzewo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Węgorzewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury rekreacyjnej dla wędkarzy i ich rodzin na terenie gminy Węgorzewo.

Skrócony opis operacji: Tworzenie rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Stworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez budowę dwóch siłowni zewnętrznych i dwóch placów zabaw w miejscowości Kal i .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 412264.84.

Kwota Wkładu EFMR: 212499.15.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00074-6523.2-SW1410107/17/18.


Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii.4 Bernadzki Przemysław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bernadzki Przemysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja obiektu oraz propagowanie lokalnych zasobów..

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii..

Cel operacji: Poprawa wykorzystania OZE i oszczędzania energii..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 277934.09.

Kwota Wkładu EFMR: 75408.6.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00071-6523.2-SW1410100/17/18.


Przebudowa chodnika stanowiącego dojście do Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie4 Gmina Kobylanka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kobylanka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przbudowa alei w ciągu Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie w Zieleniewie. Gmina Kobylanka.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Przebudowa chodnika stanowiącego dojście do Promenady przy kąpielisku nad jeziorem Miedwie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 303653.9.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 73-108.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00027-6523.2-SW1610070/17/18.


„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogólnodostępnego tarasu widokowo – wypoczynkowego wraz z zejściem na plażę w Kołobrzegu ”.4 GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa tarasu widokowo – wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w Kołobrzegu.”.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: 4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie inf.

Cel operacji: „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogólnodostępnego tarasu widokowo – wypoczynkowego wraz z zejściem na plażę w Kołobrzegu ”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 930343.08.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW1610018/17.


Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności przestrzennej obszaru oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej nad rzeką w miejscowości Suchań poprzez zagospodarowanie terenu oraz budowę pomostu4 Gmina Suchań

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Suchań .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku na rzece Reczycy w celu utworzenia miejsca rekreacji i odpoczynku.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności przestrzennej obszaru oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej nad rzeką w miejscowości Suchań poprzez zagospodarowanie terenu oraz budowę pomostu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 150493.74.

Kwota Wkładu EFMR: 84426.25.

Kod Pocztowy: 73-132.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00046-6523.2-SW1610076/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 230125.554 st stawów betonowych ca 400m2/450m3. Pobór wód powierzchniowych w ilości 1500 m3/dobę – w okresie 8 miesięcy (okres hodowlany) oraz 1000 m3/dobę

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: st stawów betonowych ca 400m2/450m3. Pobór wód powierzchniowych w ilości 1500 m3/dobę – w okresie 8 miesięcy (okres hodowlany) oraz 1000 m3/dobę.

Numer Identyfikacyjny Statku: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Nazwa operacji: 2016-10-01.

Skrócony opis operacji: 2018-07-01.

Cel operacji: 230125.55.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 86250.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 87-300.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

Państwo: 2.03.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00004-6521.3.1-OR0200009/17/18.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR0200003/19.urząd pracy opatów, konwencja bonska, oświadczenie o dochodzie netto za miesiąc, adam staszczak, kominiarz konin, montaż okien balkonowych, zaprawa szamotowa proporcje, powierzchnia województw w polsce, dni małogoszcza 2017, bip budzyń, arimr ewniosekplus, urząd miejski gdańsk wydział komunikacji, bip marciszów, geodeta nisko, gmina sobótka wiadomości, hipoteka przymusowa jak wykreślić, arimir, anr przemyśl, równo, druczek wpłaty, tarnów województwo…