Gmina Wiżajny 00018-6523.2-SW1010031/17/18

By | 19 lipca 2021

Podniesienie atrakcyjności Gminy Wiżajny poprzez rozwój publicznej infrastruktury turystycznej służącej mieszkańcom obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.4 Gmina Wiżajny

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wiżajny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach..

Skrócony opis operacji: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności Gminy Wiżajny poprzez rozwój publicznej infrastruktury turystycznej służącej mieszkańcom obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 396895.54.

Kwota Wkładu EFMR: 212500.

Kod Pocztowy: 16-407.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW1010031/17/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego.4 Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Gorzowie Wlkp. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie PSR w Gorzowie Wlkp. w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym..

Skrócony opis operacji: Zakup dla PSR w Gorzowie Wlkp. innych środków kontroli: środka transportowego. 2 monokularów termowizyjnych z rejestratorem obrazu..

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększenia obciążenia administracyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 211000.

Kwota Wkładu EFMR: 189900.

Kod Pocztowy: 66-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00003-6522.1.1-OR0400001/18.rodzaje gleby w polsce, gminny zespół szkół w tułowicach, poznan krotoszyn, krus a działalność gospodarcza forum, wybory 2006, kowr kraków, grafika owoce, ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wycena wzór, um brzozow, działki rolne pomorskie, puck gmina, pomost pływający jak zrobić, składa, wójt roku 2020…