Gmina Władysławowo 00053-6523.2-SW1110084/17/18

By | 29 czerwca 2019

zmniejszenie antropopresji na cennny obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w okolicach wejść na plażepoprzez powstanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynkowego o funkcjach turystycznych i rekreacyjnych we wsi Karwia4 Gmina Władysławowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Władysławowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej ograniczających oddziaływanie antropopresji w miejscowości Karwia.

Skrócony opis operacji: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Cel operacji: zmniejszenie antropopresji na cennny obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w okolicach wejść na plażepoprzez powstanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynkowego o funkcjach turystycznych i rekreacyjnych we wsi Karwia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 568135.16.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00053-6523.2-SW1110084/17/18.


Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców i turystów oraz poprawa jakości życia na obszarach akwakultury poprzez udostępnienie Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie mającej na celu promocję obszarów rybackich.4 Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biblioteka Publiczna im. Jana Machulskiego w Aleksandrowie Łódzkim .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa budynku na potrzeby Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców i turystów oraz poprawa jakości życia na obszarach akwakultury poprzez udostępnienie Centrum Informacji Turystycznej w Bełdowie mającej na celu promocję obszarów rybackich..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 496751.42.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 95-070.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW0500011/17/18.


Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę centrum rekreacyjnego w Radoczy do czasu złożenia wniosku o płatność.4 Gmina Tomice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tomice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza.

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane (plac zabaw. siłownia. ciągi komunikacyjne. ogrodzenie). wyposażanie placu zabaw i siłowni oraz pozostałe elementy wyposażania.

Cel operacji: Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę centrum rekreacyjnego w Radoczy do czasu złożenia wniosku o płatność..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 479657.45.

Kwota Wkładu EFMR: 254980.45.

Kod Pocztowy: 34-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0610024/18/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Witwicki Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Witwicki Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisku zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy zawartego w programie operacyjnym „Rybactwo i morze”.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 55831.38.

Kwota Wkładu EFMR: 41873.53.

Kod Pocztowy: 55-095.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00016-6521.5-OR0100039/18.magdalena wiśniewska pwr, kodeks cywilny pdf 2018, użytki rolne, www.arimr.gov.pl irz, zbiornik bezodpływowy, nauczyciel stażysta awans, pruszkowski, kowr wnioski, średnio, januszewice, zs brzeźnica, opactwo w henrykowie godziny otwarcia, co to wniosek, zzf, wniosek do sądu o przymusowe leczenie, ob 17, arimr e-wniosek logowanie, wierzbownica błotna…