Gmina Żarki 00085-6523.2-SW1210093/18/19

By | 16 sierpnia 2012

Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej obszaru RLGD „Jurajska Ryba” dzięki stworzeniu ścieżki rekreacyjnej przy stawie ul. Wierzbowa w Żarkach”4 Gmina Żarki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żarki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Stworzenie ścieżki edukacyjnej – przy stawie w Żarkach przy ul. Wierzbowej”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozwój oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej obszaru RLGD „Jurajska Ryba” dzięki stworzeniu ścieżki rekreacyjnej przy stawie ul. Wierzbowa w Żarkach”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 71131.46.

Kwota Wkładu EFMR: 47600.

Kod Pocztowy: 42-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00085-6523.2-SW1210093/18/19.


Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Przeciszów poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową4 Gmina Przeciszów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przeciszów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Las.

Skrócony opis operacji: Budowa placu zabaw. chodniki. montaż furtki.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej Gminy Przeciszów poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 115390.24.

Kwota Wkładu EFMR: 83368.85.

Kod Pocztowy: 32-641.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00021-6523.2-SW0610034/17/18.pkd 55, anr rzeszów, ug pątnów, sprawozdanie ze sprawdzenia abi przykład, ewniosek plus, 62 400 słupca, tomasz piwko, przymrozki 2020, arimr miętne, chlorek cynawy, kowr zwolnienia, sztuki pospolite, www.armir.gov.pl, ups olsztyn…