Gmina Zbiczno 00028-6523.2-SW0210050/18

By | 25 grudnia 2014

Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.4 Gmina Zbiczno

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Zbiczno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 393331.39.

Kwota Wkładu EFMR: 182444.

Kod Pocztowy: 87-305.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00028-6523.2-SW0210050/18.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego4 Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Państwowa Straż Rybacka w Olsztynie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Państwowej Straży Rybackiej w Olsztynie w celu zwiększenia efektywności kontroli przestrzegania przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym.

Skrócony opis operacji: zakup samochodu i 2 łodzi.

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 246000.

Kwota Wkładu EFMR: 221400.

Kod Pocztowy: 10-575.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6522.1.1-OR1400001/19.


Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez poprawę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Osówek w Gminie Potok Wielki.4 Gmina Potok Wielki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Potok Wielki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Osówek w Gminie Potok Wielki..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego poprzez poprawę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Osówek w Gminie Potok Wielki..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 392370.

Kwota Wkładu EFMR: 254971.1.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00010-6523.2-SW0910028/17/18.wiechlina błotna, bip klodzko, ile gorczycy na hektar, wieś krajobraz, krzysztof zalewski arimr, krystyna zając, boże pole, sześdziesiąt, ob 40, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa przeworsk, elektra s.a., zazielenienie poplon terminy 2018, któro czy które, dotacja dla przedszkoli, arimr leżajsk, szkółka słowińscy, projekty ogródków działkowych…