Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach 00144-6523.2-SW1610207/18

By | 20 marca 2016

Celem operacji jest promocja obszaru funkcjonowania DLGR i propagowanie rybackiej historii regionu.4 Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Domasławicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja rybackiego dziedzictwa kulturowego na obszarze DLGR – Święto Ryby Dąbki..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest promocja obszaru funkcjonowania DLGR i propagowanie rybackiej historii regionu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12655.

Kwota Wkładu EFMR: 8496.6.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00144-6523.2-SW1610207/18.


Celem operacji jest zwiększenie sprzedaży Gospodarstwa Rybackiego Możdżanów poprzez ułatwienie dost.epu dla klientów obiektów gospodarstwa oraz dostosowania gospodarstwa do wymogów klientów w sprzedaży bezpośredniej ryb4 Girus Grzegorz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girus Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Powstanie ścieżki przyrodniczej udostępniającej cenny przyrodniczo obszar gospodarstwa rybackiego Możdżanów wraz z budową infrastruktury oraz zakupem sprzętu niezbędnego do utrzymania ścieżki oraz potencjału produkcyjnego w związku z występowaniem chronio.

Skrócony opis operacji: 4.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu: 4.3.2 Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtw.

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie sprzedaży Gospodarstwa Rybackiego Możdżanów poprzez ułatwienie dost.epu dla klientów obiektów gospodarstwa oraz dostosowania gospodarstwa do wymogów klientów w sprzedaży bezpośredniej ryb.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352900.

Kwota Wkładu EFMR: 254970.25.

Kod Pocztowy: 63-435.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0110002/19.


Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru oraz utworzenie nowych miejsc pracy4 Firma Usługowa Stanley Stanisław Janowicz Stanisław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firma Usługowa Stanley Stanisław Janowicz Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektu turystycznego.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 487970.34.

Kwota Wkładu EFMR: 158871.94.

Kod Pocztowy: 89-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00242-6523.2-SW1110356/18/19.


Zwiększenie potencjału i popularyzacja obszaru objętego LSR Stowarzyszenie LGR Kaszuby poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w postaci pomostu przy Jeziorzez Gowidlińskim4 Gmina Sierakowice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sierakowice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu rekreacyjno – wędkarsko – kąpieliskowego nad jeziorem Gowidlińskim w miejscowości Gowidlino.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału i popularyzacja obszaru objętego LSR Stowarzyszenie LGR Kaszuby poprzez budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w postaci pomostu przy Jeziorzez Gowidlińskim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 582533.78.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW1110082/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Kosonowska Aleksandra Katarzyna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kosonowska Aleksandra Katarzyna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz różnorodności biologicznej w obiekcie chowu i hodowli ryb w miejscowości Policzna.

Skrócony opis operacji: Ochrona i poprawa stanu środowiska oraz różnorodności biologicznej w obiekcie chowu i hodowli ryb w miejscowości Policzna.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 65085.45.

Kwota Wkładu EFMR: 48814.08.

Kod Pocztowy: 26-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00061-6521.5-OR0700068/18.agencja nieruchomości rolnych, zmiana meldunku a dowód rejestracyjny, koło gospodyń, praca dla kierowcy zachodniopomorskie, trojanowo, praca ostrołęka i okolice, agnieszka rymsza, inflacja w polsce 2017, gmina nowe miasto n pilica, arbud radom, 99-100 łęczyca, konotop lubuskie, człowiek warzywo, data urodzenia pesel…