Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy 00046-6523.2-SW1210065/18

By | 18 stycznia 2016

Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR poprzez promocję potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego Bielskiej Krainy.4 Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Jasienica z Przewodnikiem” – promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR oraz promocja potencjału turystycznego Bielskiej Krainy (publikacja mapy i folderu. organizacja wydarzenia kulturalnego)..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR poprzez promocję potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego Bielskiej Krainy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25004.1.

Kwota Wkładu EFMR: 18062.5.

Kod Pocztowy: 43-385.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00046-6523.2-SW1210065/18.


Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru oraz utworzenie nowych miejsc pracy4 Firma Usługowa Stanley Stanisław Janowicz Stanisław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firma Usługowa Stanley Stanisław Janowicz Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektu turystycznego.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszaru oraz utworzenie nowych miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 487970.34.

Kwota Wkładu EFMR: 158871.94.

Kod Pocztowy: 89-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00242-6523.2-SW1110356/18/19.


Promowanie tradycji. obyczajów rybackich na obszarze RLGD „Roztocze” poprzez organizację festynu rybackiego w Rogóżnie4 Gmina Tomaszów Lubelski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tomaszów Lubelski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja Festynu rybackiego w Rogóżnie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie tradycji. obyczajów rybackich na obszarze RLGD „Roztocze” poprzez organizację festynu rybackiego w Rogóżnie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25497.

Kwota Wkładu EFMR: 18421.2.

Kod Pocztowy: 22-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00052-6523.2-SW0910053/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak.4 Zaborniak Mirosław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zaborniak Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności uzupełniającej Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak poprzez stworzenie Podkarpackiego Centrum Turystyki Wędkarskiej i Edukacji w Akwakulturze..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4183754.76.

Kwota Wkładu EFMR: 1484250.

Kod Pocztowy: 37-613.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.3.1-OR0900001/17/18.


Utworzenie Centrum Rekreacji w miejscowości Durdy. wykorzystującego zasoby przyrodnicze i kulturowe obszaru LGR w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Durdy.4 Gmina Baranów Sandomierski

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Baranów Sandomierski .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa wraz z termodernizacją budynku Domu Wiejskiego z przeznaczeniem na Centrum Rekreacji..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Utworzenie Centrum Rekreacji w miejscowości Durdy. wykorzystującego zasoby przyrodnicze i kulturowe obszaru LGR w celu zaspokojenia potrzeb rekreacyjnych mieszkańców miejscowości Durdy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 471136.32.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 39-450.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0910031/17/18.


Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Skwierzyna poprzez utworzenie Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie4 Gmina Skwierzyna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Skwierzyna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie „Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie” szansą na rozwój turystyki regionu..

Skrócony opis operacji: Budowa stanicy. budowa wiaty. placu z tłucznia kamiennego. ścieźki edukacyjnej wraz z terenami zielonymi. elementy zewnętrzne i instalacje elektryczne.

Cel operacji: Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Skwierzyna poprzez utworzenie Parku Ryb Pojezierza Dobiegniewskiego w Skwierzynie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 714539.75.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 66-440.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW0410020/17.kowr zwolnienia, rolnicy w polsce, prow lista, gmina boguszów gorce, wybory.gov.pl/sejmsenat2019, cenny ładunek obsada, działki czempiń, gmina czarnocin świętokrzyskie, wpłyneła, dotacje dla rolników na działalność pozarolniczą 2018, żłobek elemelek włocławek, bolechow, ulegly, olesno nieruchomości, 1 hektar to, juliusz wasik, weksel wzór wypełnienia, warzywa grafika, bip sierakowice…