GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU CENTRUM 00031-6523.2-SW0610017/18

By | 23 czerwca 2014

Promowanie. zachowanie oraz upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego przez organizację koncertu. mającego na celu rozpowszechnianie folderu i mapy promocyjnej gminy Osiek do czasu złożenia wniosku o płatność.4 GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU CENTRUM

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU CENTRUM.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koncert promujący wydanie folderu i mapy gminy Osiek propagujące rybackie dziedzictwo kulturowe.

Skrócony opis operacji: wydanie folderu i mapy promocyjnej oraz koncert promujący.

Cel operacji: Promowanie. zachowanie oraz upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego przez organizację koncertu. mającego na celu rozpowszechnianie folderu i mapy promocyjnej gminy Osiek do czasu złożenia wniosku o płatność..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 27540.

Kwota Wkładu EFMR: 19897.65.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00031-6523.2-SW0610017/18.


Udostępnienie mieszkańcom Pomieczyna infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wybudowanie ciągu pieszo – jezdnego z siłownią zewnętrzną4 Gmina Przodkowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przodkowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ciągu pieszo – jezdnego wraz z siłownią zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych w Pomieczynie.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Udostępnienie mieszkańcom Pomieczyna infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wybudowanie ciągu pieszo – jezdnego z siłownią zewnętrzną.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 646420.8.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 83-304.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00130-6523.2-SW1110168/18.


Wykorzystanie OZE i oszczędność energii poprzez montaż oświetlenia solarnego w Wydminach4 Gmina Wydminy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wydminy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Oświetlenie miejsc publicznych w Gminie Wydminy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Wykorzystanie OZE i oszczędność energii poprzez montaż oświetlenia solarnego w Wydminach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 165312.

Kwota Wkładu EFMR: 119437.75.

Kod Pocztowy: 11-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00079-6523.2-SW1410099/17/18.dopłaty do łąk, komisarz wyborczy w słupsku, okonek, arimr mińsk maz, powiatowy urząd pracy bielsko, e mapa powiat olsztyński, koźniewo wielkie, hurtownia kleks toruń, pszok radom, tyczewo, prosta przejściowa, pszenica cena za tonę, festiwal kultury tatarskiej, akta stanu cywilnego, armir lublin, przetargi kujawsko pomorskie…