Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji 00057-6523.2-SW0510003/18

By | 26 marca 2013

Rozszerzenie oferty rekreacyjnej w miejscowości Dzierżązna poprzez budowę obiektu małej architektury o charakterze rekreacyjnym.4 Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektu małej architektury o charakterze rekreacyjnym w miejscowości Dzierżązna..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Rozszerzenie oferty rekreacyjnej w miejscowości Dzierżązna poprzez budowę obiektu małej architektury o charakterze rekreacyjnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 225800.68.

Kwota Wkładu EFMR: 95965.

Kod Pocztowy: 95-001.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00057-6523.2-SW0510003/18.


„Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa historyczno-kulturowego na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zorganizowanie inscenizacji historycznej związanej z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w miejscowoś4 Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Setna rocznica odzyskania niepodległości – wydarzenie promujące obszar RLGD „Z Ikrą”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: „Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa historyczno-kulturowego na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zorganizowanie inscenizacji historycznej związanej z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w miejscowoś.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 50000.

Kwota Wkładu EFMR: 34000.

Kod Pocztowy: 99-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00045-6523.2-SW0510028/18.


Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Skoki poprzez budowę miejsca integracji lokalnej społeczności na dz. nr 29 w m. Rejowiec4 GMINA SKOKI

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA SKOKI .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie dz. nr 29 w Rejowcu w celu stworzenia miejsca integracji lokalnej społeczności.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich gminy Skoki poprzez budowę miejsca integracji lokalnej społeczności na dz. nr 29 w m. Rejowiec.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 177225.71.

Kwota Wkładu EFMR: 95625.

Kod Pocztowy: 62-085.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW1510020/17/18.


Zwiększenie atrakcyjności gminy Połczyn-Zdrój w oczach kuracjuszy. turystów i mieszkańców. poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury kulturalnej poprzez wyremontowanie amfiteatru w Parku Zdrojowym oraz poszeżenie oferty spędzania czasu wolnego na 4 Gmina Połczyn-Zdrój

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Połczyn-Zdrój .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont amfiteatru w Połczyńskim Parku Zdrojowym..

Skrócony opis operacji: Przedmiotem operacji jest remont obiektu amfiteatru położonego w połczyńskim parku zdrojowym. zlokalizowanego przy ul. Zdrojowej. działka ewidencyjna nr 61/1..

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności gminy Połczyn-Zdrój w oczach kuracjuszy. turystów i mieszkańców. poprawa estetyki i funkcjonalności infrastruktury kulturalnej poprzez wyremontowanie amfiteatru w Parku Zdrojowym oraz poszeżenie oferty spędzania czasu wolnego na .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352937.77.

Kwota Wkładu EFMR: 254997.45.

Kod Pocztowy: 78-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW1610004/17.


Edukacja i upowszechnienie wiedzy na temat lokalnych produktów rybnych wśród mieszkańców Gminy Międzyzdroje i obszaru LGR Zalew Szczeciński poprzez przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i warsztatów kulinarnych. zwiększenie aktywności mieszkańców i pocz4 Gmina Międzyzdroje

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Międzyzdroje .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja „VI Pikniku Rodzinnego” -Śledź po Międzyzdrojsku.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Edukacja i upowszechnienie wiedzy na temat lokalnych produktów rybnych wśród mieszkańców Gminy Międzyzdroje i obszaru LGR Zalew Szczeciński poprzez przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i warsztatów kulinarnych. zwiększenie aktywności mieszkańców i pocz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 46740.

Kwota Wkładu EFMR: 33769.65.

Kod Pocztowy: 72-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00157-6523.2-SW1610239/18.jak wypełnić wniosek do kowr, biskupie, uprawomocnienie postanowienia sądu o nabyciu spadku, akrobat rider, przymrozki 2017 pomoc, olx praca hajnowka, bielsk podlaski gmina, pogłowie koni w polsce, 396, sp bodzyniewo, bip lichnowy, dożynki opoczno 2019, apteka dziwnów, art 33, chwarszczany, hodowla kur na własny użytek 2017, krowy podlaskie, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy, arimr warszawa kontakt, wymiana linki hamulca ręcznego koszt…