Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej 00038-6523.2-SW0610023/18/19

By | 1 marca 2014

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Polanka Wielka położonej w Dolinie Karpia w wyniku rozszerzenia oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację przeprowadzoną dzięki wsparciu z LSR jednego obiektu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 4 Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozszerzenie oferty turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez remont wejścia głównego i świetlicy Gminnego Centrum Kultury..

Skrócony opis operacji: Remont schodów i podjazdu dla niepełnosprawnych oraz wymiana podłogi w świetlicy Gminnego Centrum Kultury w polance Wielkiej..

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Polanka Wielka położonej w Dolinie Karpia w wyniku rozszerzenia oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację przeprowadzoną dzięki wsparciu z LSR jednego obiektu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 87749.07.

Kwota Wkładu EFMR: 59669.15.

Kod Pocztowy: 32-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW0610023/18/19.


Rozwój infrastruktury rekreacyjnej obszaru RLGD „Jurajska Ryba” dzięki budowie budynku zaplecza sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach.4 Gmina Żarki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żarki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku zaplecza sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej obszaru RLGD „Jurajska Ryba” dzięki budowie budynku zaplecza sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 466090.01.

Kwota Wkładu EFMR: 174250.

Kod Pocztowy: 42-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW1210042/17/18.


Podniesienie atrakcyjności spędzenia wolnego czasu mieszkańców Gminy Wodzisław poprzez przebudowę c.o. i wyposażenie w małą architekturę Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego4 Gmina Wodzisław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wodzisław .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej Gminy Wodzisław.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności spędzenia wolnego czasu mieszkańców Gminy Wodzisław poprzez przebudowę c.o. i wyposażenie w małą architekturę Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 160294.33.

Kwota Wkładu EFMR: 96042.35.

Kod Pocztowy: 28-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW1310064/18/19.


Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD Dorzecze Łeby poprzez budowę obiektów publicznej infrastruktu4 Gmina Miejska Łeba

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miejska Łeba .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Urządzenie parku Misjonarzy Oblatów w Łebie – etap III.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej oraz propagowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego na obszarze LGD Dorzecze Łeby poprzez budowę obiektów publicznej infrastruktu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 747923.14.

Kwota Wkładu EFMR: 251603.4.

Kod Pocztowy: 84-360.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW1110075/17/18.ceny żywca wołowego prognozy 2019, kompetencje kluczowe w nauczaniu matematyki, nowy ursus c 360 dane techniczne, starosta dzierżoniowski, jezioro kiersztanowskie, wykaz ministerstw, bip zamówienia publiczne, żzmiuw elbląg, cywilny ślub, krisgum, scenariusz zajęć technicznych w klasach 1-3, orne, justyna bednarska, dni wolina 2017, pszok rokietnica, arimr oświadczenie o braku zmian 2020…