Gminny Ośrodek Kultury 00004-6523.2-SW0710026/17/18

By | 3 listopada 2019

Celem operacji jest poprawa jakości warunków lokalnych oraz warunków do rozwoju artystycznego osób czynnie korzystających z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie poprzez modernizację wnętrza budynku ośrodka kultury.4 Gminny Ośrodek Kultury

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie..

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa jakości warunków lokalnych oraz warunków do rozwoju artystycznego osób czynnie korzystających z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie poprzez modernizację wnętrza budynku ośrodka kultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 218709.49.

Kwota Wkładu EFMR: 158017.55.

Kod Pocztowy: 05-126.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0710026/17/18.


Poprawa jakości życia na obszarze objętym LSR i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru LSR jako element zwiększania spójności terytorialnej poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo.4 Gmina Suwałki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Suwałki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa jakości życia na obszarze objętym LSR i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru LSR jako element zwiększania spójności terytorialnej poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 254307.66.

Kwota Wkładu EFMR: 159958.95.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW1010025/17/18.


Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo4 Gmina Choczewo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Choczewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo.

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Pobudzenie aktywności i integracji mieszkańców praz rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez budowę domu sołeckiego w miejscowości Kierzkowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 716777.99.

Kwota Wkładu EFMR: 191867.43.

Kod Pocztowy: 84-210.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00211-6523.2-SW1110368/18.


Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego. o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych. wpływające na rozwój innowacyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej.4 Gmina Przyrów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przyrów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu nad zbiornikiem wodnym w miejscowości Przyrów.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zagospodarowanie terenów przyległych do zbiornika wodnego. o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych. wpływające na rozwój innowacyjnej i nowoczesnej infrastruktury turystycznej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 113262.5.

Kwota Wkładu EFMR: 63732.15.

Kod Pocztowy: 42-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00086-6523.2-SW1210102/18/19.powsinska 64, szlachtowicz, ruchome, 64/4, w którym roku była koronacja bolesława chrobrego, bydło montbeliarde, wrazie czego, pruszcz gdański powiat, konopie włókniste, winda dla niepełnosprawnych dwg, e-wniosek plus, jak głęboko zakopać kabel elektryczny, stadnina regietów, grudynia mała, znaki fizyczne, piotrowice małopolskie, arimr wieruszów, koszalin nieruchomości…