Gminny Ośrodek Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie 00017-6523.2-SW0410053/17/18

By | 31 stycznia 2019

Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Giny Zwierzyn. rozwój obszaru pojezierza dobiegniewskiego oraz propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez remont Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka”w m. Zwierzyn i stworzenie w nim 3 Wernisaży Wystaw 4 Gminny Ośrodek Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez remont pomieszczeń i doposażenie Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka” w Zwierzynie..

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Wzrost aktywności społecznej mieszkańców Giny Zwierzyn. rozwój obszaru pojezierza dobiegniewskiego oraz propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez remont Gminnego Ośrodka Kultury „Jutrzenka”w m. Zwierzyn i stworzenie w nim 3 Wernisaży Wystaw .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 532410.95.

Kwota Wkładu EFMR: 254966.

Kod Pocztowy: 66-542.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0410053/17/18.


Operacja ma na celu poprawe dostępności komunikacyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum Wolina poprzez przebudowę drogi gminej dojazdowej – ul. Małej oraz budowę placu maneżowego.4 Gmina Wolin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wolin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa ul. Małej wraz z budową placu maneżowego w Wolinie..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Operacja ma na celu poprawe dostępności komunikacyjnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w centrum Wolina poprzez przebudowę drogi gminej dojazdowej – ul. Małej oraz budowę placu maneżowego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 698052.13.

Kwota Wkładu EFMR: 243521.6.

Kod Pocztowy: 72-510.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW1610010/17.


Celem operacji jest utworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie chodnika. montaż ławeczek. tablic edukacyjno- interaktywnych. co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności przestrzennej obszaru terytorialni4 Gmina Pyrzyce

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Pyrzyce .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze historycznie związanym z działalnością rybacką w parku Burgerpark w Pyrzycach.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest utworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie chodnika. montaż ławeczek. tablic edukacyjno- interaktywnych. co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności przestrzennej obszaru terytorialni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 99933.35.

Kwota Wkładu EFMR: 72201.55.

Kod Pocztowy: 74-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00130-6523.2-SW1610215/18.co ile łaty pod blachę trapezową, zwierzęta lista, kurs euro 2019, agropromocja nawojowa, holsztyńsko-fryzyjska, dorotowo olsztyn, logowanie arimr, komisja inwentaryzacyjna, arimr lublin wnioski, 98-240, skup trzody chlewnej, urząd pracy włoszczowa, wladyslaw skiba pis, arimr mińsk mazowiecki, zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, karta wsadowa bydła, arimr włocławek, kowr kontakt, nazwy kamieni polnych, kryterium jury, referencje dla firmy usługowej wzór doc, świń, bydlo opasowe, jan bud…