Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ 00109-6523.2-SW1410001/19

By | 22 lipca 2017

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach i utrzymanie jej przez okres 5 lat od wypłaty płatności końcowej przez ARiMR4 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji PEGAZ .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie plaży wiejskiej nad Jeziorem Wągiel.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez zagospodarowanie rekreacyjnych obszarów przestrzeni publicznej w Pieckach i utrzymanie jej przez okres 5 lat od wypłaty płatności końcowej przez ARiMR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 83621.44.

Kwota Wkładu EFMR: 60416.3.

Kod Pocztowy: 11-710.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00109-6523.2-SW1410001/19.


Rozszerzenie zakresu oferowanych usług o wykonywanie prac ziemnych na zlecenie a w szczególności: wykopów. podsypek czy niwelacji terenu poprzez zakup specjalistycznej maszyny w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowyc4 Biegański Dariusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Biegański Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup koparko-ładowarki w celu zdywersyfikowania prowadzonej działalności w branży budowlanej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wsparcie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospoda.

Cel operacji: Rozszerzenie zakresu oferowanych usług o wykonywanie prac ziemnych na zlecenie a w szczególności: wykopów. podsypek czy niwelacji terenu poprzez zakup specjalistycznej maszyny w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu. pozyskanie nowyc.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 253175.

Kwota Wkładu EFMR: 107598.95.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.2-SW1510004/17/18.


Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej. rekreacyjnej i kulturalnej powiązanej z rybactwem i wodą poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz. gm. Parchowo4 Gmina Parchowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Parchowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz. gm. Parchowo.

Skrócony opis operacji: 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej. rekreacyjnej i kulturalnej powiązanej z rybactwem i wodą poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz. gm. Parchowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 275378.97.

Kwota Wkładu EFMR: 175530.67.

Kod Pocztowy: 77-124.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00202-6523.2-SW1110325/18.


Rozwój infrastruktury rekreacyjnej obszaru RLGD „Jurajska Ryba” dzięki budowie budynku zaplecza sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach.4 Gmina Żarki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żarki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku zaplecza sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej obszaru RLGD „Jurajska Ryba” dzięki budowie budynku zaplecza sanitarnego przy kąpielisku miejskim w Żarkach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 466090.01.

Kwota Wkładu EFMR: 174250.

Kod Pocztowy: 42-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW1210042/17/18.zarząd dróg wojewódzkich białystok, urząd skarbowy wieluń godziny otwarcia, skup owoców grójec, urzad gminy lesniowice, karty 2014, krus nidzica, dofinansowanie na stworzenie miejsca pracy, kowr oddziały terenowe, koczała jezioro, restrukturyzacja małych gospodarstw 2019 arimr, osoba bi, przedmiar robót budowlanych wzór, wstępny projekt podziału nieruchomości, szkoła grabiny, 74 110 banie…