Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu 00131-6523.2-SW1110293/18

By | 10 listopada 2015

Promocja regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe poprzez wzbogacenie imprezy Święto Lipusza z Rybą4 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Lipuszu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Święto Lipusza… popłyń z nami”.

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Promocja regionu w oparciu o dziedzictwo kulturowe poprzez wzbogacenie imprezy Święto Lipusza z Rybą.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 23200.

Kwota Wkładu EFMR: 14395.6.

Kod Pocztowy: 83-424.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00131-6523.2-SW1110293/18.


Poprawa stanu infrastruktury publicznej. turystycznej i społecznej poprzez budowę i montaż elementów małej architektury. urządzeń zabawowych oraz remont ciągu pieszego w miejscowości Węgorzewo i Ogonki oraz utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia dokonan4 Gmina Węgorzewo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Węgorzewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i rozbudowa punktowej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej poprzez montaż elementów małej architektury oraz remont ciągu pieszego na terenie miejscowości Węgorzewo i Ogonki.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa stanu infrastruktury publicznej. turystycznej i społecznej poprzez budowę i montaż elementów małej architektury. urządzeń zabawowych oraz remont ciągu pieszego w miejscowości Węgorzewo i Ogonki oraz utrzymanie jej przez okres 5 lat od dnia dokonan.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 106379.63.

Kwota Wkładu EFMR: 42285.8.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00113-6523.2-SW1410013/18/19.


Zróżnicowanie oferty turystyczno – rekreacyjnej Gminy poprzez utworzenie całorocznego obiektu aktywności publicznej w Jezierniku4 Gmina Ostaszewo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ostaszewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa budynku w Jezierniku na potrzeby Nadwiślańskiego Centrum Aktywności Turystyczno – Rekreacyjnej.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane oraz zakup wyposażenia.

Cel operacji: Zróżnicowanie oferty turystyczno – rekreacyjnej Gminy poprzez utworzenie całorocznego obiektu aktywności publicznej w Jezierniku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 456000.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 82-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW1110047/17.rury do gazu stalowe, michał rybarczyk, janowiczki, oświadczenie o pozostawaniu w związku małżeńskim, tyczenie trasy, oblicz wysokość względną punktu c mierzoną od podnóża wzniesienia, parafia w lubini małej, wniosek akcyza, kamień łowisko, urząd miasta pieńsk, świetajno, odprawa celna dokumenty, struktura dochodów, biuro dyplomatyczne, pszok radom, tragiczny lot 1025, kowr tarnów…