Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie 00185-6523.2-SW1610248/18/19

By | 4 maja 2020

Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dramieno. w ramach której powstaną pomosty. miejsce na grilla oraz część drogi prowadzącej do plaży. Dzięki czemu wzrośnie liczba odwiedzają4 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie miejsca wyznaczonego do kąpieli nad jeziorem Dramienko.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Tworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez zagospodarowanie terenu nad jeziorem Dramieno. w ramach której powstaną pomosty. miejsce na grilla oraz część drogi prowadzącej do plaży. Dzięki czemu wzrośnie liczba odwiedzają.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 112269.24.

Kwota Wkładu EFMR: 81113.8.

Kod Pocztowy: 78-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00185-6523.2-SW1610248/18/19.


Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim.4 Gmina Michów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Michów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Giżyce.Węgielce.Mejznerzyn i Elżbietów..

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 168528.

Kwota Wkładu EFMR: 121760.8.

Kod Pocztowy: 21-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW0310052/17/18.


Poszerzenie oferty obiektu noclegowego „Apartamenty u Basi” w Grodzisku o trzy nowe domki letniskowe oraz stworzenie 1 miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.4 BARBARA KONTNY

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BARBARA KONTNY .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poszerzenie oferty noclegowej obiektu „Apartamenty u Basi” w Grodzisku o trzy nowe domki letniskowe..

Skrócony opis operacji: Budowa i wyposażenie domków letniskowych..

Cel operacji: Poszerzenie oferty obiektu noclegowego „Apartamenty u Basi” w Grodzisku o trzy nowe domki letniskowe oraz stworzenie 1 miejsca pracy do momentu złożenia wniosku o płatność końcową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 436669.59.

Kwota Wkładu EFMR: 169920.95.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00024-6523.2-SW0610012/18.


Zróżnicowanie oferty turystyczno – rekreacyjnej Gminy poprzez utworzenie całorocznego obiektu aktywności publicznej w Jezierniku4 Gmina Ostaszewo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ostaszewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa budynku w Jezierniku na potrzeby Nadwiślańskiego Centrum Aktywności Turystyczno – Rekreacyjnej.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane oraz zakup wyposażenia.

Cel operacji: Zróżnicowanie oferty turystyczno – rekreacyjnej Gminy poprzez utworzenie całorocznego obiektu aktywności publicznej w Jezierniku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 456000.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 82-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW1110047/17.awaria poczty onet 2019, bip klimontów, kupuj polskie produkty, obmiar robót, zawiadomienie powtórne o złożeniu przesyłki w postępowaniu administracyjnym, studzienka wodociągowa, zestawienie drzwi, bip szczurowa, srednie miasta gov pl, na zbyciu, premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej rozporządzenie, dni wisznic, nr aktu notarialnego, wola ranizowska, miejscowość pielgrzymka, zaświadczenie o dochodach do stypendium socjalnego wzór, srw mikołów, projekt parku, szkoła podstawowa nr 3 gubin, wzór pisma o dodatek pielęgnacyjny, wąglany…