Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie 00213-6523.2-SW1610286/18/19

By | 10 października 2018

Celem operacji jest poprawa standardu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Tymień.4 Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Będzinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Otwarta Strefa Aktywności.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa standardu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez budowę otwartej strefy aktywności w miejscowości Tymień..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 70475.94.

Kwota Wkładu EFMR: 50918.4.

Kod Pocztowy: 76-037.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00213-6523.2-SW1610286/18/19.


Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie trwałego zatrudnienia4 Domek Na Mazurach Pieszko Anna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Domek Na Mazurach Pieszko Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę domków letniskowych z wykorzystaniem akwenu wodnego.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie trwałego zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 360188.85.

Kwota Wkładu EFMR: 146416.75.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00123-6523.2-SW1410026/19.


Integracja mieszkańców RLGD „Jurajska Ryba” poprzez organizację imprezy promującej rybactwo – Dni Żarek z Jurajską Rybą4 Gmina Żarki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żarki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dni Żarek z Jurajską Rybą – organizacja imprezy promującej rybactwo.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Integracja mieszkańców RLGD „Jurajska Ryba” poprzez organizację imprezy promującej rybactwo – Dni Żarek z Jurajską Rybą.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 38058.45.

Kwota Wkładu EFMR: 26860.

Kod Pocztowy: 42-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW1210049/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Zakład Rybacki w Wałczu Kieszkowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Rybacki w Wałczu Kieszkowski i Wspólnicy Spółka Jawna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Stawy Rybne Czaplno.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie Stawy Rybne Czaplno.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 157317.

Kwota Wkładu EFMR: 117987.75.

Kod Pocztowy: 78-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.5-OR1500041/18.


Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie trwałego zatrudnienia4 Domek Na Mazurach Pieszko Anna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Domek Na Mazurach Pieszko Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę domków letniskowych z wykorzystaniem akwenu wodnego.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie trwałego zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 360188.85.

Kwota Wkładu EFMR: 146416.75.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00123-6523.2-SW1410026/19.stałe zajęcie krzyżówka, fałszywy dowód osobisty generator, podanie o doliczenie lat pracy, pilichowice, ceny wołowiny, wybory do europarlamentu 2019, mapa województw bez nazw, tśp, suchowola świętokrzyskie, jak wypełnić weksel, rzepak aleksander, kowr plac bankowy, odr mikołów dni otwarte 2018, suzuki suwałki, zaliczka wzór, krowa plus, kopice opolskie, art 3 ust 1…