Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie 00045-6523.2-SW1210064/18

By | 8 grudnia 2016

Opracowanie. wydanie i kolportaż folderu promujacego dziedzictwo kulturowe rybołóstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR.4 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Gmina Bestwina… od historii po atrakcje turystyczne – folder promujacy i upowszechniający dziedzictwo kulturowe rybołóstwa i akwakultury obszaru LSR.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedz.

Cel operacji: Opracowanie. wydanie i kolportaż folderu promujacego dziedzictwo kulturowe rybołóstwa i akwakultury na obszarze objętym LSR..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29200.2.

Kwota Wkładu EFMR: 19830.5.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00045-6523.2-SW1210064/18.


Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej poprzez remont czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki4 Gmina Sztutowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Sztutowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki.

Skrócony opis operacji: Remont zejść na plażę w miejscowości Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki. prace budowlano – remontowe.

Cel operacji: Poprawa dostępności infrastruktury turystycznej poprzez remont czterech zejść na plażę w miejscowościach Sztutowo. Kąty Rybackie i Skowronki.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 340326.97.

Kwota Wkładu EFMR: 245885.45.

Kod Pocztowy: 82-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW1110054/17.przejście z renty na emeryturę 2019, ew mapa, arimr wnioski oświadczenie, formularz rg 1, powiatowy urząd pracy stalowa wola, płośnica, twardogóra wrocław, wynajme mieszkanie sroda wlkp, bitwy morskie zaniemysl, 207 pruszcz gdański, jaką myjkę ciśnieniową kupić do gospodarstwa, kańczuga gmina, zmiany w statucie szkoły, pkd 47.71 z, szkola podstawowa poniec, umowa z agencją nieruchomości…