Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach 00124-6523.2-SW1110299/18

By | 22 września 2013

Zwiększenie roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność na obszarze rybackim w miejscowości Swornegacie w okresie realizacji zadania4 Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Świat wodny Kaszub -Swornegacie.

Skrócony opis operacji: 4.04.2002.

Cel operacji: Zwiększenie roli dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność na obszarze rybackim w miejscowości Swornegacie w okresie realizacji zadania.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20614.2.

Kwota Wkładu EFMR: 14875.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00124-6523.2-SW1110299/18.


Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR poprzez promocję potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego Bielskiej Krainy.4 Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Jasienica z Przewodnikiem” – promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR oraz promocja potencjału turystycznego Bielskiej Krainy (publikacja mapy i folderu. organizacja wydarzenia kulturalnego)..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury obszaru LSR poprzez promocję potencjału turystycznego i dziedzictwa kulturowego Bielskiej Krainy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25004.1.

Kwota Wkładu EFMR: 18062.5.

Kod Pocztowy: 43-385.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00046-6523.2-SW1210065/18.


Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.4 Gmina Zbiczno

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Zbiczno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 393331.39.

Kwota Wkładu EFMR: 182444.

Kod Pocztowy: 87-305.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00028-6523.2-SW0210050/18.


Podniesienie atrakcyjności Gminy Wiżajny poprzez rozwój publicznej infrastruktury turystycznej służącej mieszkańcom obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego.4 Gmina Wiżajny

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wiżajny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach..

Skrócony opis operacji: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności Gminy Wiżajny poprzez rozwój publicznej infrastruktury turystycznej służącej mieszkańcom obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 396895.54.

Kwota Wkładu EFMR: 212500.

Kod Pocztowy: 16-407.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW1010031/17/18.


Celem operacji jest popularyzacja idei zawartych w LSR. promocja akwakultury i wodnego potencjału obszaru objętego LSR.4 Centrum Aktywności Obywatelskiej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Aktywności Obywatelskiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opracowanie przewodnika po Gminie Drawsko promującego obszar NGR i popularyzującego idee LSR.

Skrócony opis operacji: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest popularyzacja idei zawartych w LSR. promocja akwakultury i wodnego potencjału obszaru objętego LSR..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20000.

Kwota Wkładu EFMR: 14449.15.

Kod Pocztowy: 64-930.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00059-6523.2-SW1510069/18/19.jak otworzyć plik gofin, komorka organizacyjna, miłoradz, nazwy firm elektrycznych, wzór adresowania listu, komenda policji opole lubelskie, poczta bierutów, modernizacja gospodarstw rolnych lista rankingowa 2018, zwolnie z zus, urząd celny druki, kodak grodzisk wlkp, tomaszowice małopolskie, układanie asfaltu cennik, gatunek gryki krzyżówka, arimr braniewo, sp chechło, nie dotrzymanie, kryteriów, budowa schodów zewnętrznych, wniosek o dopłaty do materiału siewnego 2019 jak wypełnić, skup czarnego bzu…