Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej 00032-6523.2-SW1210045/17/18

By | 17 października 2018

Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprez o charakterze lokalnym i regionalnym.4 Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Nasza rybka” – organizacja dwóch imprez plenerowych o charakterze kulturalnym. rekreacyjnym i kulinarnym promujących specyfikę obszaru RLGD „Jurajska Ryba”..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację imprez o charakterze lokalnym i regionalnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35300.

Kwota Wkładu EFMR: 25497.45.

Kod Pocztowy: 42-265.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW1210045/17/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Stanisławski Rafał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stanisławski Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zwiększenie efektywności energetycznej hodowli ryb Michałki.

Skrócony opis operacji: budowa instalacji fotowoltaicznej i montaż pomp ciepła.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2005000.

Kwota Wkładu EFMR: 749250.

Kod Pocztowy: 12-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00008-6521.3.2-OR1400001/18/19.


Rozwój turystyczny miejscowości Jackowo Dolne poprzez budowę Rybackiego Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Jackowie Dolnym.4 Gmina Somianka

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Somianka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa Rybackiego Centrum Rekreacyjno – Turystycznego w Jackowie Dolnym..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Rozwój turystyczny miejscowości Jackowo Dolne poprzez budowę Rybackiego Centrum Rekreacyjno-Turystycznego w Jackowie Dolnym..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 434382.66.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 07-203.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0710015/17/18.


Budowa siłowni plenerowej na działce 310 i 312 w miejscowości Siemyśl4 Gmina Siemyśl

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Siemyśl .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa siłowni plenerowej na działce nr 310 i 312 w miejscowości Siemyśl.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Budowa siłowni plenerowej na działce 310 i 312 w miejscowości Siemyśl.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 16814.1.

Kwota Wkładu EFMR: 12147.35.

Kod Pocztowy: 78-123.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00079-6523.2-SW1610167/18.


Celem głównym projektu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej z grup defaworyzowanych poprzez uczestnictwo mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w obchodach 40-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Wierna” oraz promocja walorów dziedzictwa kulturoweg4 Gmina Małogoszcz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Małogoszcz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Nad Wierną Rzeką zawsze na sportowo – organizacja obchodów 40-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „WIERNA” Małogoszcz.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem głównym projektu podniesienie jakości życia społeczności lokalnej z grup defaworyzowanych poprzez uczestnictwo mieszkańców powiatu jędrzejowskiego w obchodach 40-lecia Miejskiego Klubu Sportowego „Wierna” oraz promocja walorów dziedzictwa kulturoweg.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 39424.74.

Kwota Wkładu EFMR: 25132.8.

Kod Pocztowy: 28-366.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW1310028/18.


Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki utworzeniu obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie przy Szkole Podstawowej w Filipowie oraz jego udostępnieniu na użytek publiczny.4 Gmina Filipów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Filipów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy szkole w Filipowie.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa jakości życia mieszkańców dzięki utworzeniu obiektu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie przy Szkole Podstawowej w Filipowie oraz jego udostępnieniu na użytek publiczny..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 850709.14.

Kwota Wkładu EFMR: 212500.

Kod Pocztowy: 16-424.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW1010030/17/18.arrim, www.zaniemysl.pl, ceny ziemi łódzkie, szerokość drogi dojazdowej 2019, gatunek jakość, agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, lińsk, góra (województwo dolnośląskie), lipsko polesie, polskie forum hodowców ślimaków, instalacja elektryczna montaż, raczyn, puszcza napiwodzko ramucka, wyręba, cena malin 2019 prognoza…