GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁEKNIE 00071-6523.2-SW1510095/18/19

By | 4 listopada 2021

Celem operacji jest propozycja alternatywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym oraz międzypokoleniowym dla uatrakcyjnienia życia codziennego lokalnej społeczności.4 GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁEKNIE

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŁEKNIE .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zwiększenie atrakcyjności imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszechn.

Cel operacji: Celem operacji jest propozycja alternatywnego spędzania wolnego czasu w gronie rodzinnym oraz międzypokoleniowym dla uatrakcyjnienia życia codziennego lokalnej społeczności..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 8000.

Kwota Wkładu EFMR: 5100.

Kod Pocztowy: 62-105.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00071-6523.2-SW1510095/18/19.


Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny. wybudowanie 1 szt. obiektu.4 Gmina Drawsko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Drawsko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z odwodnieniem i oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Drawsku – budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w Gminie Drawsko.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na użytek publiczny. wybudowanie 1 szt. obiektu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 812141.35.

Kwota Wkładu EFMR: 218450.

Kod Pocztowy: 64-733.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00035-6523.2-SW1510038/18.


Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR i rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie mobilnego salonu kosmetycznego wraz z utworzeniem miejsca pracy4 Dorota Durszlewicz Centrum Spawalnicze

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dorota Durszlewicz Centrum Spawalnicze .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie mobilnego salonu kosmetycznego wraz z utworzeniem miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Wzmocnienie przedsiębiorczości na obszarze LSR i rozwój działalności gospodarczej poprzez uruchomienie mobilnego salonu kosmetycznego wraz z utworzeniem miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 102393.85.

Kwota Wkładu EFMR: 34804.95.

Kod Pocztowy: 87-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW0210040/17/18.


Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego.4 Gmina Popielów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Popielów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 470962.94.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 46-090.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0810011/17.gdzie sie pali, rura karbowana fi 400 przepust drogowy, anna kalinowska garbala, kielce 204, ile m ma ha, formularze gov.pl, akwakultura a marikultura, parsęck, szkoła wielki bukowiec, kalkulator excel, opole powiat, pge łódź bok, oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków, evita nowa ruda słupiec, ug druzbice, wpisz wskazane znaki hasła dla loginu, alibaba łódź…