Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie 00093-6523.2-SW1210128/19

By | 3 września 2020

Promocja rybactwa śródlądowego i akwakultury. promocja dziedzictwa kulturowego gospodarstw rybackich. ich produktów jak również niespotykanego smaku dań regionalnych z jurajskiej ryby poprzez organizację „Dni Przyrowa z Jurajską Rybą”4 Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dni Przyrowa z Jurajską Rybą” – promocją rybactwa śródlądowego i akwakultury.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Promocja rybactwa śródlądowego i akwakultury. promocja dziedzictwa kulturowego gospodarstw rybackich. ich produktów jak również niespotykanego smaku dań regionalnych z jurajskiej ryby poprzez organizację „Dni Przyrowa z Jurajską Rybą”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21000.7.

Kwota Wkładu EFMR: 15110.45.

Kod Pocztowy: 42-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00093-6523.2-SW1210128/19.


Ograniczanie negatywnych skutków zmian klimatycznych na Obszarze Natura 2000 poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej przy ul.Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim4 Gmina Opole Lubelskie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Opole Lubelskie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej przy ul.Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim.

Skrócony opis operacji: 4.3Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym operacje na rzecz łagoszenia zmian klimatu.

Cel operacji: Ograniczanie negatywnych skutków zmian klimatycznych na Obszarze Natura 2000 poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej przy ul.Kolejowej 17 w Opolu Lubelskim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 164820.

Kwota Wkładu EFMR: 119082.45.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0310009/17/18.


Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków poprzez utworzenie multimedialnej prezentacji dostępnej w Internecie oraz uatrakcyjnienie miejsc rekreacyjno- turystycznych o elementy związane z rybami4 Gmina Radków

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Radków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja dziedzictwa rybackiego i kulturowego Gminy Radków poprzez utworzenie multimedialnej prezentacji dostępnej w Internecie oraz uatrakcyjnienie miejsc rekreacyjno- turystycznych o elementy związane z rybami.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20633.13.

Kwota Wkładu EFMR: 14907.3.

Kod Pocztowy: 29-135.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00037-6523.2-SW1310037/18.


Rozwój działalności na obszarach rybackich Doliny Karpia i wzrost konkurencyjności firmy Anna Górecka – SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY poprzez modernizację i zakup wyposażenia do sklepu. wprowadzenie innowacyjnych usług na terenie Doliny Karpia w wyniku ut4 Anna Górecka – Sklep Spozywczo-Przemysłowy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Anna Górecka – Sklep Spozywczo-Przemysłowy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja i wyposażenie sklepu spożywczo-przemysłowego. w tym utworzenie stoiska produktów tradycyjnych i lokalnych.

Skrócony opis operacji: Modernizacja i wyposażenie sklepu spożywczo-przemysłowego.

Cel operacji: Rozwój działalności na obszarach rybackich Doliny Karpia i wzrost konkurencyjności firmy Anna Górecka – SKLEP SPOŻYWCZO – PRZEMYSŁOWY poprzez modernizację i zakup wyposażenia do sklepu. wprowadzenie innowacyjnych usług na terenie Doliny Karpia w wyniku ut.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 751447.71.

Kwota Wkładu EFMR: 254980.45.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW0610009/17/18.poniżej przedstawiono schemat jednego z rodzajów rozmnażania stułbi, święto pomidora 2018, nieruchomości pieńsk, choroby bydła opasowego, wodociągi koronowo, polskie surowce skalne sp. z o.o. grupa budowlana, linia podziału lasu, kadencja burmistrza 2018, pierzchnica mapa, siedem tysięcy, katalog stanowisk pracy, kosztorys inwestorski wzór, ostrów poznań, www:, profil 100x50x3, krajka słowiańska, zabudowa zagrodowa definicja, produkcyjne, do kiedy oświadczenia majątkowe, ustawa azotanowa 2019, e wniosek plus 2018, zwierciadło wód gruntowych, umorzenie należności, skup bydła świętokrzyskie, przełozenie, ogloszenie pl, ministerswo finansow…