Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach 00003-6523.2-SW0610017/17

By | 22 października 2012

Integracja mieszkańców poprzez udział w organizowanym cyklu wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury do czasu złożenia wniosku o płatność ostateczną4 Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Spytkowicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zorganizowanie cyklu wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa – spotkanie z karpiem i tradycją.

Skrócony opis operacji: organizacja wydarzeń kulturalnych.

Cel operacji: Integracja mieszkańców poprzez udział w organizowanym cyklu wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe rybołówstwa i akwakultury do czasu złożenia wniosku o płatność ostateczną.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 42800.86.

Kwota Wkładu EFMR: 29467.8.

Kod Pocztowy: 34-116.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW0610017/17.


Celem operacji jest tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej poprzez adaptację i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno-kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką.4 Gmina Tułowice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tułowice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Adaptacja i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno-kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką.

Skrócony opis operacji: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej poprzez adaptację i wyposażenie kuchni sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno-kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 76434.66.

Kwota Wkładu EFMR: 54574.25.

Kod Pocztowy: 49-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00022-6523.2-SW0810039/18.


Stworzenie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej rekreacyjnej infrastruktury. przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym we wsi Tarnowo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz propagowania dz4 Gmina Szydłowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szydłowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa infrastruktury rekreacyjnej – Budowa sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym w Tarnowie”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Stworzenie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej rekreacyjnej infrastruktury. przeznaczonej na użytek publiczny. poprzez budowę sceny plenerowej z zapleczem gospodarczym we wsi Tarnowo w celu zaspokojenia potrzeb społecznych oraz propagowania dz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 226360.43.

Kwota Wkładu EFMR: 163545.1.

Kod Pocztowy: 64-930.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW1510043/18.dotacje na pszczoły, ignacy jan skorupka, zachowanie oceny, miasto sieradz, wycofanie wniosku o pozwolenie na budowę, rzepiennik strzyżewski, urząd miasta i gminy jędrzejów wydziały, minimalna szerokość drogi wewnętrznej 2018, góra borowa, józef gawlik, szkoła podstawowa w człekówce, przepisanie działki, pompa napowietrzająca do oczyszczalni, urząd miasta i gminy skarszewy, wałowanie młodej trawy, dr czeczotka łódź, osoba nie będąca osobą fizyczną, główny wyłącznik prądu schemat…