Górecznik Taurus Spółka z o.o. Spólka Komandytowa 00003-6523.2-SW0110002/17/18

By | 28 kwietnia 2014

rozwijanie krótkiego łańcucha dostaw branży rybackiej oraz wzrost zatrudnienie poprzez wyposażenie gastronomiczne zaplecza technologicznego restauracji Górecznik w Antoninie oraz utworzeniu trzech miejsc pracy4 Górecznik Taurus Spółka z o.o. Spólka Komandytowa

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górecznik Taurus Spółka z o.o. Spólka Komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie gastronomiczne restauracji Górecznik.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: rozwijanie krótkiego łańcucha dostaw branży rybackiej oraz wzrost zatrudnienie poprzez wyposażenie gastronomiczne zaplecza technologicznego restauracji Górecznik w Antoninie oraz utworzeniu trzech miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 8/1/2017.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 499971.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 63-421.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.2-SW0110002/17/18.


Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez rozbudowę ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego o powierzchnię 13.8m2 w miejscowości Wyszembork i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej.4 Gmina Mrągowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mrągowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Wyszembork.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez rozbudowę ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego o powierzchnię 13.8m2 w miejscowości Wyszembork i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 28719.95.

Kwota Wkładu EFMR: 15631.5.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00041-6523.2-SW1410066/17/18.


Utworzenie i wyposażanie terenów przyległych do zbiornika wodnego w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. przeznaczoną na użytek publiczny4 Gmina Przyrów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przyrów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Świętego Mikołaja”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Utworzenie i wyposażanie terenów przyległych do zbiornika wodnego w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. przeznaczoną na użytek publiczny.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 529390.55.

Kwota Wkładu EFMR: 191267.85.

Kod Pocztowy: 42-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00108-6523.2-SW1210121/19.


Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Polanka Wielka poprzez budowę wiaty plenerowej w Parku Rekreacyjnym do momentu złożenia wniosku o płatność końcową4 Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury w Polance Wielkiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę wiaty plenerowej w Parku Rekreacyjnym w Polance Wielkiej.

Skrócony opis operacji: budowa wiaty plenerowej (fundamenty. nawierzchnia wiaty. konstrukcja dachu. wykończenie dachu).

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Polanka Wielka poprzez budowę wiaty plenerowej w Parku Rekreacyjnym do momentu złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 186782.8.

Kwota Wkładu EFMR: 124598.95.

Kod Pocztowy: 32-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00045-6523.2-SW0610001/19.


Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej. rekreacyjnej i kulturalnej powiązanej z rybactwem i wodą poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz. gm. Parchowo4 Gmina Parchowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Parchowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa atrakcyjności terenów turystycznych i kulturalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz. gm. Parchowo.

Skrócony opis operacji: 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej. rekreacyjnej i kulturalnej powiązanej z rybactwem i wodą poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Jeleńcz. gm. Parchowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 275378.97.

Kwota Wkładu EFMR: 175530.67.

Kod Pocztowy: 77-124.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00202-6523.2-SW1110325/18.wybory samorządowe 2018 świdwin, waganiec mapa, oferty pracy nml, ryby pelagiczne, żary nieruchomości, ar i mr, szalejów, program do identyfikacji zdjęć, arimr dopłaty dla małych gospodarstw, pokaż więcej, wagraf b4, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa koszalin, młody rolnik 2018 ile hektarów, ankiety do wypełnienia, ewa żmudzińska, odwołanie od decyzji starosty o zatrzymaniu prawa jazdy 2017 wzór…