Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof 00029-6523.2-SW0610010/18

By | 23 lipca 2020

Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy w wyniku uruchomienia myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową4 Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost dochodowości firmy i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia.

Skrócony opis operacji: budowa myjni samochodowej.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy w wyniku uruchomienia myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 497567.04.

Kwota Wkładu EFMR: 156893.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW0610010/18.


Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez modyfikację 105 punktów oświetleniowych i tworzenie instalacji OZE poprzez montaż 2 lamp hybrydowych LED oraz utrzymanie przez okres 5 lat od dnia dokonania płatnoś4 Gmina Giżycko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Giżycko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w Sołectwie Kożuchy Wielkie w Gminie Giżycko.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez modyfikację 105 punktów oświetleniowych i tworzenie instalacji OZE poprzez montaż 2 lamp hybrydowych LED oraz utrzymanie przez okres 5 lat od dnia dokonania płatnoś.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 141940.34.

Kwota Wkładu EFMR: 80569.8.

Kod Pocztowy: 11-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00077-6523.2-SW1410098/17/18.


Zwiększenie liczby obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Karpia poprzez utworzenie szlaku rowerowego. Cel zostanie osiągnięty w terminie: do czasu złożenia wniosku o płatność końcową.4 Gmina Zator

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Zator .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie szlaku rowerowego od zamku w Zatorze do zamku w Graboszycach w gminie Zator.

Skrócony opis operacji: remont nawierzchni dróg gruntowych. remont kładki. remont przepustu. oznakowanie szlaku rowerowego.

Cel operacji: Zwiększenie liczby obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze Doliny Karpia poprzez utworzenie szlaku rowerowego. Cel zostanie osiągnięty w terminie: do czasu złożenia wniosku o płatność końcową..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 339099.33.

Kwota Wkładu EFMR: 244998.9.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW0610022/17/18.plan zagospodarowania przestrzennego co to jest, spotkanie na ktorym obraduje radni, powiat iławski bip, pgr w polsce lista, przejście na krus, gmina szreńsk, armr, arimr zwoleń, wzajemnością, cezary szymanek, walerian sanetra, youtube zasady, mirosław olędzki, stare czarnowo, 37-220 kańczuga, bicz zwoleń, co oznaczają rozmiary opon, sadzonki żywopłotu…