Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o. 00029-6523.2-SW1110033/17/18

By | 30 czerwca 2022

Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji e ośrodku hodowlanym w Jutrzence. w efekcie której utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy.4 Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Optymalizacja sposobów chowu w zależności od zmieniających się warunków środowiska poprzez ich monitorowanie w ośrodku Jutrzenka..

Skrócony opis operacji: Wykonanie i montaż systemu natleniania. dostawa i montaż monitoringu. dostawa wielofunkcyjnego kolorymetru laboratoryjnego..

Cel operacji: Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji e ośrodku hodowlanym w Jutrzence. w efekcie której utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 156145.24.

Kwota Wkładu EFMR: 66361.2.

Kod Pocztowy: 77-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW1110033/17/18.


Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw zwiększającego konkurencyjność sektora rybackiego poprzez otwarcie Smażalni Ryb „Pod Dębami” w Grabówce.4 Bienias Jacek

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bienias Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Smażalnia Ryb „Pod Dębami” w Grabówce.

Skrócony opis operacji: 4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w.

Cel operacji: Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw zwiększającego konkurencyjność sektora rybackiego poprzez otwarcie Smażalni Ryb „Pod Dębami” w Grabówce..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 64875.97.

Kwota Wkładu EFMR: 27571.45.

Kod Pocztowy: 56-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.2-SW0110010/19.pokrywa studzienki 600 mm, monarchi 110 ec, działki mielno, ckirz, projekt garażu z płyty warstwowej, gęsina na świętego marcina 2019, umowa na wykonanie dachu doc, www nieszawa pl, portal dla rolników, młodzianowska kosel, fś, bip kurzętnik, gus hektar przeliczeniowy 2019, mazowiecka spółka mleczarska…