Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o. 00176-6523.2-SW1110305/18

By | 25 października 2019

Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji i transportu ryb w ośrodku hodowlanym w Jamrzynie. w efekcie której utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy4 Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzmocnienie łańcucha dostaw ryby hodowlanej poprzez zakup specjalistycznego środka transportu.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji i transportu ryb w ośrodku hodowlanym w Jamrzynie. w efekcie której utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 501383.52.

Kwota Wkładu EFMR: 188638.8.

Kod Pocztowy: 77-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00176-6523.2-SW1110305/18.


Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wydarzenia pn. „Festiwal z rybką” – edycja 2018/20194 Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwitach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wydarzenia pn. „Festiwal z rybką”- edycja 2018.2019.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wydarzenia pn. „Festiwal z rybką” – edycja 2018/2019.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 47028.74.

Kwota Wkładu EFMR: 31978.7.

Kod Pocztowy: 11-731.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00102-6523.2-SW1410042/18/19.


Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji e ośrodku hodowlanym w Jutrzence. w efekcie której utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy.4 Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Bytów Spółka z o. o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Optymalizacja sposobów chowu w zależności od zmieniających się warunków środowiska poprzez ich monitorowanie w ośrodku Jutrzenka..

Skrócony opis operacji: Wykonanie i montaż systemu natleniania. dostawa i montaż monitoringu. dostawa wielofunkcyjnego kolorymetru laboratoryjnego..

Cel operacji: Zwiększenie efektywności oraz jakości produkcji e ośrodku hodowlanym w Jutrzence. w efekcie której utworzone zostaną dwa nowe miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 156145.24.

Kwota Wkładu EFMR: 66361.2.

Kod Pocztowy: 77-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW1110033/17/18.


Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru. w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja.4 Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Jabłonna.

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Rozwój obszaru LGD Zalew Zegrzyński poprzez rozwój lokalnych produktów obszaru. w tym turystycznych i ich zintegrowana promocja..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 305460.

Kwota Wkładu EFMR: 136000.

Kod Pocztowy: 05-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00026-6523.2-SW0710032/17/18.


Działanie promocyjno-edukacyjne polegające na przygotowaniu jednej małej publikacji pn.: Gmina Kosakowo z rybactwem w tle. w wersjach: papierowej – druk 1500 egz.. wersji elektronicznej i audio do umieszczania w sieci oraz na 100 egz. na nośniku – płycie 4 Gmina Kosakowo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kosakowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Mała publikacja „Gmina Kosakowo z rybactwem w tle”.

Skrócony opis operacji: publikacja o tematyce morskiej.

Cel operacji: Działanie promocyjno-edukacyjne polegające na przygotowaniu jednej małej publikacji pn.: Gmina Kosakowo z rybactwem w tle. w wersjach: papierowej – druk 1500 egz.. wersji elektronicznej i audio do umieszczania w sieci oraz na 100 egz. na nośniku – płycie .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7761.19.

Kwota Wkładu EFMR: 4947.75.

Kod Pocztowy: 81-198.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00026-6523.2-SW1110058/17/18.dokumentacja audytu wewnętrznego, syfon gruszkowy, klaudia szenderowicz, trzcianka wydarzenia, wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła, wniosek o warunki zabudowy, 9,99, arimr lomza, szik armii krajowej, urząd gminy raczki, stacja bazowa telefonii komórkowej szkodliwość, agencja nieruchomości rolnych lublin, umowa przedwstępna o podział majątku wspólnego wzór, odprawa rentowa po świadczeniu rehabilitacyjnym, henryk polak, sufit z płyt gk, armir rzeszów, pitstop tczew…