Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach 00064-6523.2-SW1410059/17/18

By | 5 lutego 2012

Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup pojazdu specjalistycznego służącego do walki z kłusownictwem oraz utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej dokonanej przez ARiMR4 Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mikołajki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mikołajkach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przeciwdziałanie kłusownictwu na obszarach rybackich przez Gospodarstwo Rybackie „Mikołajki”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziałania kłusownictwu.

Cel operacji: Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury poprzez zakup pojazdu specjalistycznego służącego do walki z kłusownictwem oraz utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej dokonanej przez ARiMR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 129750.

Kwota Wkładu EFMR: 93743.95.

Kod Pocztowy: 11-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00064-6523.2-SW1410059/17/18.


Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz zrównoważonej turystyki wspierającej sektor rybacki obszaru poprzez montaż witaczy i tablic informacyjnych.4 Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Żytnie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Sąsiedzi zza miedzy – promocja regionu RLGD „Jurajska Ryba”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja zasobów obszaru RLGD „Jurajska Ryba” oraz zrównoważonej turystyki wspierającej sektor rybacki obszaru poprzez montaż witaczy i tablic informacyjnych..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21292.

Kwota Wkładu EFMR: 13992.7.

Kod Pocztowy: 97-532.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00100-6523.2-SW1210116/19.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego4 Okręgowy Inspektorat Rybołóstwa Morskiego

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołóstwa Morskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup motocykli na potrzeby wykonywania inspekcji rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: zakup trzech motocykli do prowadzenia kontroli.

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 135000.

Kwota Wkładu EFMR: 121500.

Kod Pocztowy: 71-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00004-6522.1.1-OR1600001/18.


Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy miejscu wypoczynku w Nowej Karczmie.4 Gmina Konarzyny

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konarzyny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ograniczenie antropopresji na obszarach cennych przyrodniczo poprzez uzupełnienie miejsca wypoczynku w Nowej Karczmie poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych..

Skrócony opis operacji: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Cel operacji: Regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo poprzez budowę miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy miejscu wypoczynku w Nowej Karczmie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 50945.74.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 89-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00145-6523.2-SW1110282/18.


Wykorzystanie atutów środowiska sołectwa Kiedrowice poprzez regulowanie ruchu turystycznego związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku 886 mb.4 Gmina Lipnica

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lipnica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki rowerowej na terenie sołectwa Kiedrowice..

Skrócony opis operacji: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu tyrystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Cel operacji: Wykorzystanie atutów środowiska sołectwa Kiedrowice poprzez regulowanie ruchu turystycznego związanego z budową ścieżki rowerowej na odcinku 886 mb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 264828.42.

Kwota Wkładu EFMR: 127498.99.

Kod Pocztowy: 77-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00149-6523.2-SW1110284/18.arimr dofinansowanie, powierzchnia ogólna, urząd gminy wiżajny, hodowla ryb akwariowych, epuap wniosek o paszport, nowodziel, modernizacja gospodarstw rolnych 2018 lista rankingowa, ile ziemniaków na 10 arów, przetargi stalowa wola, krzysztof niewiński, wójcina, sklep militarny opole, powiat człuchowski, dzierżawa gruntu rolnego stawki, zestawienie obciążeń strop drewniany…