Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „Pustelnia”Sp.z o.o. 00005-6523.2-SW0310001/17/18

By | 6 stycznia 2017

Zapewnienie drożności rzeki Chodelki.4 Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „Pustelnia”Sp.z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Opole Lubelskie „Pustelnia”Sp.z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przeciwdziałanie i zapobieganie szkodom na obiektach rybackich GR Opole Lubelskie PUSTELNIA oraz sąsiednich.

Skrócony opis operacji: 4.3Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Zapewnienie drożności rzeki Chodelki..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 129834.46.

Kwota Wkładu EFMR: 93772.85.

Kod Pocztowy: 24-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.2-SW0310001/17/18.


Zorganizowanie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej wydarzenia o charakterze warsztatów nauki amatorskiego połowu ryb. mającego na celu promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa na obszarach rybackich.4 Centrum Upowszechnienia Kultury w Szydłowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Upowszechnienia Kultury w Szydłowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: ABC wędkarstwa – warsztaty wędkarskie w Szydłowie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszechn.

Cel operacji: Zorganizowanie na terenie obszaru Nadnoteckiej Grupy Rybackiej wydarzenia o charakterze warsztatów nauki amatorskiego połowu ryb. mającego na celu promowanie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa na obszarach rybackich..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 6745.14.

Kwota Wkładu EFMR: 4873.05.

Kod Pocztowy: 64-930.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00093-6523.2-SW1510106/19.


Celem operacji jest utworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie chodnika. montaż ławeczek. tablic edukacyjno- interaktywnych. co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności przestrzennej obszaru terytorialni4 Gmina Pyrzyce

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Pyrzyce .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej na obszarze historycznie związanym z działalnością rybacką w parku Burgerpark w Pyrzycach.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest utworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez wykonanie chodnika. montaż ławeczek. tablic edukacyjno- interaktywnych. co przyczyni się do wzrostu atrakcyjności przestrzennej obszaru terytorialni.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 99933.35.

Kwota Wkładu EFMR: 72201.55.

Kod Pocztowy: 74-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00130-6523.2-SW1610215/18.


Zrównoważony rozwój infrastruktury turystyczno-kulturalnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach.4 Gmina Tuchomie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tuchomie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zrównoważony rozwój infrastruktury kulturalno – rekreacyjnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Zrównoważony rozwój infrastruktury turystyczno-kulturalnej poprzez budowę wieży widokowej w Piasznie oraz świetlicy wiejskiej w Masłowiczkach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 514334.19.

Kwota Wkładu EFMR: 186915.

Kod Pocztowy: 77-133.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00184-6523.2-SW1110327/18.


Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez wyposażenie obiektu w autonomiczne źródło zasilania łańcucha produkcji. przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa. co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy w sektorze rybołówstwa przez 4 Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie obiektu w autonomiczne źródło zasilania łańcucha produkcji. przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie i rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związana z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez wyposażenie obiektu w autonomiczne źródło zasilania łańcucha produkcji. przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa. co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy w sektorze rybołówstwa przez .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 32800.

Kwota Wkładu EFMR: 13940.

Kod Pocztowy: 12-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW1410006/17.


Celem głównym realizacji operacji jest podniesienie jakości życia poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej z wykorzystaniem walorów przyrodniczych w związku z budową ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika wodnego w miejscowości Hurc4 Gmina Lubaczów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Lubaczów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Hurcze.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem głównym realizacji operacji jest podniesienie jakości życia poprzez rozwój infrastruktury rekreacyjnej z wykorzystaniem walorów przyrodniczych w związku z budową ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej wokół zbiornika wodnego w miejscowości Hurc.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 299775.05.

Kwota Wkładu EFMR: 187000.

Kod Pocztowy: 37-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW0910037/17/18.maw nieruchomości, bip dąbrówno, kontynuowania, poczta spe, jezdnia dwupasmowa, dylągowa, chmielnik rzeszów, 05-480, bip kluki, projekt szopy drewnianej pdf, gęstowice, uiścić opłatę, wydarzenia opole, mała elektrownia wiatrowa cena, łańcut plan miasta…