Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop 00141-6523.2-SW1610210/18

By | 14 kwietnia 2022

Zakup zautomatyzowanego systemu dystrybucji ryb wewnątrz gospodarstwa pstragowego oraz zatrudnienie jednej osoby na pełen etat.4 Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Polanów S.C.Roman Knop Marcin Knop .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykonanie zautomatyzowanego. wewnętrznego systemu dystrybucji ryb w obrębie gospodarstwa pstrągowego..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw w sektorze rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zakup zautomatyzowanego systemu dystrybucji ryb wewnątrz gospodarstwa pstragowego oraz zatrudnienie jednej osoby na pełen etat..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 116550.

Kwota Wkładu EFMR: 49533.75.

Kod Pocztowy: 76-010.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00141-6523.2-SW1610210/18.


Promowanie i upowszechnianie wśród turystów i mieszkańców Mikołajek. dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez organizację XI Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”4 Gmina Mikołajki

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mikołajki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: XI Mazurski Festiwal Rybny „Rybkę na zdrowie”.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promowanie i upowszechnianie wśród turystów i mieszkańców Mikołajek. dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury poprzez organizację XI Mazurskiego Festiwalu Rybnego „Rybkę na zdrowie”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 69495.

Kwota Wkładu EFMR: 42500.

Kod Pocztowy: 11-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00045-6523.2-SW1410076/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego4 Witwicki Janusz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Witwicki Janusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe. Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisku zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy zawartego w programie operacyjnym „Rybactwo i morze”.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 55831.38.

Kwota Wkładu EFMR: 41873.53.

Kod Pocztowy: 55-095.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00016-6521.5-OR0100039/18.


Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę pływającego pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Rzuno w Dziemianach4 Gmina Dziemiany

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dziemiany .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja kąpieliska nad jeziorem Rzuno w Dziemianach.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez rozbudowę pływającego pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Rzuno w Dziemianach.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 187004.01.

Kwota Wkładu EFMR: 114750.

Kod Pocztowy: 83-425.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00260-6523.2-SW1110419/18/19.brodnica herb, młody rolnik 2019 lista, elwira hornik-pijanowska, wzór zgody sąsiada na przyłącze energetyczne, www.kozienice.dt.pl, www e grajewo pl, dawniej dzierżawa, wybory 2023, kowr wrocław kontakt, lilia andrzejewska, wniosek o wydzierżawienie gruntu, miejski ośrodek pomocy społecznej zielona góra, z\\, kto może poświadczyć za zgodność z oryginałem, lista wyboru html, agencja rolnictwa, arimr lista beneficjentów…