Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00004-6523.2-SW1410006/17

By | 16 maja 2020

Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez wyposażenie obiektu w autonomiczne źródło zasilania łańcucha produkcji. przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa. co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy w sektorze rybołówstwa przez 4 Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Śniardwy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie obiektu w autonomiczne źródło zasilania łańcucha produkcji. przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie i rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związana z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa poprzez wyposażenie obiektu w autonomiczne źródło zasilania łańcucha produkcji. przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa. co pozwoli na utrzymanie jednego miejsca pracy w sektorze rybołówstwa przez .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 32800.

Kwota Wkładu EFMR: 13940.

Kod Pocztowy: 12-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW1410006/17.


Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej.4 Gmina Twardogóra

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Twardogóra .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Domasławice – Goszcz.

Skrócony opis operacji: A. Budowa ścieżki pieszo – rowerowej Domasławice – Goszcz (Droga Powiatowa):1. Roboty przygotowawcze.2. Rozbiórka elementów drogowych.3. Roboty ziemne.4. Przepusty PEHD pod koroną drogi.5. Kanalizacja deszczowa.6. Przebudowy.7. Nawierzchnie.8. Roboty wyko.

Cel operacji: Podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności turystycznej obszaru Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżki pieszo – rowerowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 656467.87.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 56-416.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00009-6523.2-SW0110009/17/18.


Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnego systemu nawadniania i ogrzewania w Centrum Ogrodniczym Cierzan4 Cierzan/Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Cierzan Stanisław

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Cierzan/Gospodarstwo Ogrodnicze Stanisław Cierzan Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost zatrudnienia i rozwój działaności Centrum Ogrodnicze Cierzan.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich.

Cel operacji: Wzrost zatrudnienia i rozwój przedsiębiorstwa poprzez uruchomienie nowoczesnego systemu nawadniania i ogrzewania w Centrum Ogrodniczym Cierzan.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 258128.01.

Kwota Wkładu EFMR: 84999.15.

Kod Pocztowy: 83-440.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00153-6523.2-SW1110235/18.bienik, stare wina aukcje, używane samochody pożarnicze 4×4, raczki.pl, dzierżawa pola, dotacja na samochód dostawczy 2017, projekt szopy, wnioski o dopłaty 2020, nieruchomosci zabytkowe, grzegorz pietrzak łódź, przedszkole mis uszatek, remondis poznan, działka brok, www.pyskowice.pl…