Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 00119-6523.2-SW1410024/19

By | 11 listopada 2016

Wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa i akwakultury4 Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie obiektu hodowli karpia Sorkwity w nowy ciągnik rolniczy. przyczepę rolniczą i ładowacz czołowy.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Wspieranie przedsiębiorczości ukierunkowanej na tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw produktów sektora rybołówstwa i akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 160000.

Kwota Wkładu EFMR: 68000.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00119-6523.2-SW1410024/19.


Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury obszaru LSR4 Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Park Miniatur w Bestwinie – infrastruktura budująca ofertę turystyczną przez upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołóstwa i akwakultury obszaru LSR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 405548.65.

Kwota Wkładu EFMR: 208414.9.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00063-6523.2-SW1210054/18.


Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez modyfikację 105 punktów oświetleniowych i tworzenie instalacji OZE poprzez montaż 2 lamp hybrydowych LED oraz utrzymanie przez okres 5 lat od dnia dokonania płatnoś4 Gmina Giżycko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Giżycko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w Sołectwie Kożuchy Wielkie w Gminie Giżycko.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez modyfikację 105 punktów oświetleniowych i tworzenie instalacji OZE poprzez montaż 2 lamp hybrydowych LED oraz utrzymanie przez okres 5 lat od dnia dokonania płatnoś.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 141940.34.

Kwota Wkładu EFMR: 80569.8.

Kod Pocztowy: 11-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00077-6523.2-SW1410098/17/18.


Poprawa retencji oraz jakości wód poprzez rekultywację kanału w Osowcu4 Gmina Turawa

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Turawa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rekultywacja kanału fabrycznego oraz kanału ulgi w Osowcu.

Skrócony opis operacji: Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych.

Cel operacji: Poprawa retencji oraz jakości wód poprzez rekultywację kanału w Osowcu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 428861.49.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 46-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00034-6523.2-SW0800045/18/19.


Przywrócenie potencjału produkcyjnego dla obiektów stawowych Gorajec i Stary Chotylub wchodzących w skład Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak4 Gospodarstwo Rybackie Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont grobli stawowych na obiektach Gorajec i Stary Chotylub.

Skrócony opis operacji: Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywio.

Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego dla obiektów stawowych Gorajec i Stary Chotylub wchodzących w skład Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 592315.2.

Kwota Wkładu EFMR: 251733.45.

Kod Pocztowy: 37-613.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0910001/17.rękompensata, oświadczenie do umowy o dzieło, ewniosekplus login i hasło, umowa wynajmu sali wiejskiej wzór, wzór wniosku o wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości rolnej kowr, ceny pszenicy konsumpcyjnej, wybory prezydenckie 2020 statystyki, karol patyjewicz, most kamienny, arimr restrukturyzacja małych gospodarstw 2020 dokumenty, 64-320, rigp, kamila stańczyk, kowr wrocław kontakt, prywatyzacja polskich wodociągów 2018, dni kramska 2019, pkd 2019, zawiadomienie o złożeniu przesyłki w postępowaniu administracyjnym…