Gospodarstwo Rybackie „Trzy Pstrągi” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c. 00070-6523.2-SW1610120/18

By | 29 lipca 2014

Zakup samochodu ciężarowego przystosowanego do transportu ryb w zbiornikach oraz utworzenie jednego miejsca pracy4 Gospodarstwo Rybackie „Trzy Pstrągi” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Trzy Pstrągi” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie łańcucha dostaw ryb produkowanych w Niemicy przez Gospodarstwo Rybackie „TRZY PSTRĄGI” Mirosław Skołysz i Tomasz Skołysz s.c..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów rybactwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Zakup samochodu ciężarowego przystosowanego do transportu ryb w zbiornikach oraz utworzenie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 344886.8.

Kwota Wkładu EFMR: 146576.55.

Kod Pocztowy: 76-142.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00070-6523.2-SW1610120/18.


Stworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców jako miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku. poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej.4 Gmina Koniecpol

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Koniecpol .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej II etap.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Stworzenie przestrzeni atrakcyjnej dla mieszkańców jako miejsce rekreacji i aktywnego wypoczynku. poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym w Koniecpolu przy ul. Armii Krajowej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 245400.99.

Kwota Wkładu EFMR: 166872.

Kod Pocztowy: 42-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.2-SW1210016/17.


ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY4 Wieczorek Iwona

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wieczorek Iwona.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja istniejących stawów rybnych obiektu „Zawólcze”.

Skrócony opis operacji: Modernizacja istniejących stawów oraz zakup maszyn i urządzeń..

Cel operacji: ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Z SEKTORA AKWAKULTURY.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3999349.51.

Kwota Wkładu EFMR: 1499756.07.

Kod Pocztowy: 28-131.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00156-6521.3.1-OR0300041/17/19.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury4 Ozdoba Andrzej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ozdoba Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa Andrzeja Ozdoby. obejmującego obiekty Spalice. Pomocne. Konradowa. Lipowa. Ujeździec. Unikowice.

Skrócony opis operacji: samochód wyspecjalizowany do przewozu ryb o dmc. 3500 kg. mocy 140-160kmbasen do przewozu ryb poj. 800 ltr. wraz z osprzętem i montażem zestaw do koszenia roślinności na stawach rybnych. szerokość koszenia min 1500 mm. przyrząd koszący z olejem biodegradowalnym. łódź i silnik 2 – 6 KM.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 156198.97.

Kwota Wkładu EFMR: 47720.25.

Kod Pocztowy: 56-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00009-6521.3.1-OR0100014/17/18.


Tworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na obszarze LSR poprzez utwardzenie ciągu pieszego wraz z budową elementów małej architektury wzdłuż Jeziora Żnińskiego Małego4 Gmina Żnin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żnin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont i przebudowa ciągów pieszych wraz z budową elementów małej architektury nad Jeziorem Żnińskim Małym.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój. oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie i terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie atrakcyjnej i konkurencyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny na obszarze LSR poprzez utwardzenie ciągu pieszego wraz z budową elementów małej architektury wzdłuż Jeziora Żnińskiego Małego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 973749.4.

Kwota Wkładu EFMR: 215860.05.

Kod Pocztowy: 88-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0210003/17/18.


Celem operacji tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie zwiazanej z działalnością rybacką poprzez budowę boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw.4 Gmina Karlino

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Karlino .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie zwiazanej z działalnością rybacką poprzez budowę boiska sportowego oraz dwóch placów zabaw..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 289912.78.

Kwota Wkładu EFMR: 209461.25.

Kod Pocztowy: 78-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00148-6523.2-SW1610226/18.szpital w poddębicach ortopedia, rościn, ewniosek arimr, zgorzelec 24, sitr, leszek wojteczek, imię na ś, chwostek, kiedy siać nawozy pod zboża ozime, numer geodezyjny działki, ocena stanu poszkodowanego, jastrzebniki, głębokie podkarpackie, ugór krzyżówka, bąków opolskie, dach płatwiowo kleszczowy schemat statyczny, wybory prezydenckie bydgoszcz 2018…