Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych sp. z o.o. 00205-6523.2-SW1110361/18

By | 30 listopada 2021

Rozszerzenie działalności poprzez powiększenie łańcucha dostaw i utrzymanie miejsc pracy4 Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie w Charzykowych sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozszerzenie łańcucha dostaw poprzez zakup samochodowi sprzętu.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Rozszerzenie działalności poprzez powiększenie łańcucha dostaw i utrzymanie miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 349043.27.

Kwota Wkładu EFMR: 148343.38.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00205-6523.2-SW1110361/18.


Tworzenie infrastruktury turystycznej poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn4 Gmina Żytno

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żytno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przybrzeżnego rzeki Pilicy i kanału Ulgi poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie infrastruktury turystycznej poprzez urządzenie szlaku turystycznego przeznaczonego do rekreacji i odpoczynku w miejscowości Maluszyn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 250252.73.

Kwota Wkładu EFMR: 161279.85.

Kod Pocztowy: 97-532.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00040-6523.2-SW1210041/17/18.


Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej. rekreacyjnej i kulturalnej powiązanej z rybactwem i wodą poprzez wyposażenie 3 świetlic wiejskich w miejscowościach Studzienice. Ugoszcz i Półczno.4 Gmina Studzienice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Studzienice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej obszaru RLGD Pojezierze Bytowskie poprzez wyposażenie trzech świetlic wiejskich w miejscowościach Studzienice. Ugoszcz i Półczno. gm. Studzienice..

Skrócony opis operacji: 4.4.1. 4.4.2.

Cel operacji: Zrównoważony rozwój infrastruktury turystycznej. rekreacyjnej i kulturalnej powiązanej z rybactwem i wodą poprzez wyposażenie 3 świetlic wiejskich w miejscowościach Studzienice. Ugoszcz i Półczno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 26400.

Kwota Wkładu EFMR: 16830.

Kod Pocztowy: 77-143.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00190-6523.2-SW1110329/18.


Budowa stałego zadaszenia estarady plenerowej w Stepnicy jako element poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych4 Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zadaszenia estrady plenerowej w Stepnicy.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Budowa stałego zadaszenia estarady plenerowej w Stepnicy jako element poprawy wykorzystania walorów turystyczno-rekreacyjnych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 361620.

Kwota Wkładu EFMR: 171700.

Kod Pocztowy: 72-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00225-6523.2-SW1610372/19.dobre kujawsko pomorskie, komitet wyborczy sojusz lewicy demokratycznej, arimer, schemat powstawania kwaśnych deszczy, oddzial kluczbork, gładczyn, antoni pieprzyk majątek, skrót szwajcaria, arimr brzesko, 39-315 ruda, wymień osiągnięcia arabów, słupy stalowe na wiate, ile owsa z hektara, sala zaborowice, g2 arena jasionka, borys budka maria cholewa…