Grabowski Michał 00173-6523.2-SW1110155/17/18

By | 7 sierpnia 2020

Rozwój działalności turytycznej w zakresie całorocznych świadczonych usług na terenie gminy Sztutowo związanej z obiektami noclegowymi i miejscami krótkotrwałego zakwaterowania oraz utworzenie dwóch całorocznych miejsc pracy.4 Grabowski Michał

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grabowski Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku rekreacji indywidualnej.

Skrócony opis operacji: zakup sauny:. placu zabaw. ekspresu do kawy. monitoringu zewnętrznego. rowerów rekreacyjnych. budowa budynku i zakup wyposażenia.

Cel operacji: Rozwój działalności turytycznej w zakresie całorocznych świadczonych usług na terenie gminy Sztutowo związanej z obiektami noclegowymi i miejscami krótkotrwałego zakwaterowania oraz utworzenie dwóch całorocznych miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 184384.5.

Kwota Wkładu EFMR: 62690.73.

Kod Pocztowy: 82-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00173-6523.2-SW1110155/17/18.


Poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej. niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez przebudowę ulicy Polnej w Nowej Wsi Lęborskiej4 Gmina Nowa Wieś Lęborska

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowa Wieś Lęborska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa ulicy Polnej w granicach pasa drogowego (zagospodarowanie pobocza przy szkole oraz odnowa nawierzchni w kierunku drogi powiatowej nr 1322G).

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa dostępności i jakości ogólnodostępnej. niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Nowa Wieś Lęborska poprzez przebudowę ulicy Polnej w Nowej Wsi Lęborskiej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 175000.

Kwota Wkładu EFMR: 74375.

Kod Pocztowy: 84-351.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00220-6523.2-SW1110369/18.


Celem operacji jest zwiększenie sprzedaży Gospodarstwa Rybackiego Możdżanów poprzez ułatwienie dost.epu dla klientów obiektów gospodarstwa oraz dostosowania gospodarstwa do wymogów klientów w sprzedaży bezpośredniej ryb4 Girus Grzegorz

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Girus Grzegorz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Powstanie ścieżki przyrodniczej udostępniającej cenny przyrodniczo obszar gospodarstwa rybackiego Możdżanów wraz z budową infrastruktury oraz zakupem sprzętu niezbędnego do utrzymania ścieżki oraz potencjału produkcyjnego w związku z występowaniem chronio.

Skrócony opis operacji: 4.3 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu: 4.3.2 Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtw.

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie sprzedaży Gospodarstwa Rybackiego Możdżanów poprzez ułatwienie dost.epu dla klientów obiektów gospodarstwa oraz dostosowania gospodarstwa do wymogów klientów w sprzedaży bezpośredniej ryb.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 352900.

Kwota Wkładu EFMR: 254970.25.

Kod Pocztowy: 63-435.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0110002/19.


Celem głównym niniejszego projektu stworzenie miejsca obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez rozszerzenie charakteru użytkowania obecnego budynku świetlicy wiejskiej w Słomkach (gmina Chodzież) o funkcję rekreacyjno-turystyczną. Założony przez wnio4 Gmina Chodzież

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chodzież .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej Sali wiejskiej.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Celem głównym niniejszego projektu stworzenie miejsca obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez rozszerzenie charakteru użytkowania obecnego budynku świetlicy wiejskiej w Słomkach (gmina Chodzież) o funkcję rekreacyjno-turystyczną. Założony przez wnio.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 133128.45.

Kwota Wkładu EFMR: 96185.15.

Kod Pocztowy: 64-800.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00030-6523.2-SW1510035/18.98-240 szadek, cena brutto, żywność halal, kąt rampowy, sławomir chmiel, dni poddębic 2017, instruktaże do służb prowadzi się, wydarzenia opole, spółdzielcze gospodarstwo rolne w izraelu, świadomie, kietrz kombinat rolny, energa człuchów, ogłoszenia ostrów mazowiecka nieruchomości, gif gov komunikaty, goleniów gmina, osm krośniewice, pge dystrybucja bełchatów, arimr myszków, ukraina aukcje internetowe, dach płatwiowo kleszczowy schemat statyczny, opis topograficzny punktu geodezyjnego, opatowice pl, ogłoszenia nieruchomości tarnobrzeg, przeciwdziałanie zanieczyszczeniom, kowr olsztyn przetargi, adobe acrobate…