Grzenkowicz Esell Kamil 00023-6523.2-SW1110014/17

By | 24 stycznia 2017

Różnicowanie działalności poprzez zakup maszyn i urządzeń do regeneracji turbosprężarek oraz podzespołów wtryskowych w celu utworzenia trzech miejsc pracy na obszarze LGR Kaszuby.4 Grzenkowicz Esell Kamil

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzenkowicz Esell Kamil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost zatrudnienia poprzez poprawę konkurencyjności na rynku usług poprzez zakup profesjonalnych maszyn do naprawy silników spalinowych..

Skrócony opis operacji: Zakup wyważarki do wałków i kół kompresji oraz rdzeni turbosprężarek. maszyny do testów statycznych i dynamicznych. pracowni wtryskiwaczy..

Cel operacji: Różnicowanie działalności poprzez zakup maszyn i urządzeń do regeneracji turbosprężarek oraz podzespołów wtryskowych w celu utworzenia trzech miejsc pracy na obszarze LGR Kaszuby..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 318239.7.

Kwota Wkładu EFMR: 119021.64.

Kod Pocztowy: 83-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW1110014/17.


wzrost konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego Mazanów wskutek modernizacji technicznych warunków chowu i zabezpieczenie bezawaryjnego transportu i dostaw wyhodowanych ryb.4 Gospodarstwo Rybackie Mazanów Sp. z o.o.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Mazanów Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Modernizacja infrastruktury Gospodarstwa Rybackiego Mazanów poprzez utwardzenie koron grobli stawowych”.

Skrócony opis operacji: podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury obejmującej podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i.

Cel operacji: wzrost konkurencyjności Gospodarstwa Rybackiego Mazanów wskutek modernizacji technicznych warunków chowu i zabezpieczenie bezawaryjnego transportu i dostaw wyhodowanych ryb..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 567054.97.

Kwota Wkładu EFMR: 240997.95.

Kod Pocztowy: 24-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00046-6523.2-SW0310080/18/19.


Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego.4 Gmina Popielów

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Popielów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa przystani wodnej w Nowych Siołkowicach.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Poszerzenie oferty turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice poprzez zagospodarowanie terenu wokół zbiornika wodnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 470962.94.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 46-090.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0810011/17.


Propagowanie edukacji i historii dziedzictwa rybackiego poprzez wydanie popularno – naukowej publikacji książkowej w ilości 200 egz.4 Gmina Miasta Puck

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Miasta Puck .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Historia Pucka na kartkach zapisana..

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Propagowanie edukacji i historii dziedzictwa rybackiego poprzez wydanie popularno – naukowej publikacji książkowej w ilości 200 egz..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 27040.

Kwota Wkładu EFMR: 15567.06.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00112-6523.2-SW1110223/18.renty strukturalne, arimr gov pl dopłaty, dsj 4 1.6.2 download, szkoła podstawowa w słupi, gazownia gliwice toszecka, obliczanie normy wysiewu, wyłącznik suchobiegu pompy, kamera kozienice, gorczyca uprawa, plantacja tytoniu, usamodzielnienie, wieruszów bip, gryka na poplon ile na ha, zabezpieczenie majątkowe, kołkówka, wniosek o wydanie zaświadczenia z tytułu nabycia spadku 2018, szkoła w marszewie…