Grzesiak Andrzej 00033-6521.3.1-OR1200004/19

By | 23 lutego 2021

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Grzesiak Andrzej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Grzesiak Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup zbiornika kriogenicznego na ciekły tlen wraz z osprzętem..

Skrócony opis operacji: Zakup zbiornika kriogenicznego z wyposażeniem i montażem..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 344433.75.

Kwota Wkładu EFMR: 129162.65.

Kod Pocztowy: 42-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00033-6521.3.1-OR1200004/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.4 BARTOSIK ELŻBIETA

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BARTOSIK ELŻBIETA.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie „Markowe”.

Skrócony opis operacji: Na terenie obiektu stawowego „Markowe” będzie realizowany pakiet 1 i pakiet 2 działania „Akwakultura świadcząca usługo środowiskowe” osi 2 PO „Rybactwo i morze”.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 110724.53.

Kwota Wkładu EFMR: 83043.39.

Kod Pocztowy: 46-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00043-6521.5-OR0800053/18.


POL033700661. POL033800564 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy.4 Struck Antoni

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Struck Antoni.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL033700661. POL033800564.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 60000.

Kwota Wkładu EFMR: 30000.

Kod Pocztowy: 84-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 01150-6520.10-OR1100120/19.eurostyr łańcut, owoce i warzywa w szkole, ustrój gminy, część rokowań, świebodzińska, komańcza, skrót tys, barbara gładysz, ug ostaszewo, promocja na mleko, pustaki wentylacyjne 14×14, wzór paszportu, skup bydła świętokrzyskie, wiedeński biały, karta nauczyciela 2018 tekst jednolity, kowr wrocław, praca słupca, pińczów, pińczowski, świętokrzyskie, środkowa 20…