Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena 00256-6523.2-SW1110382/18/19

By | 9 marca 2012

poszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej Hotelu Krynica Morska poprzez modernizację i wyposażenie obiektu i utworzenie 2 miejsc pracy 2×1/2 etatu4 Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hotel Krynica Marzena Labuda Marzena.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: remont i modernizacja Hotelu Krynica w Krynicy Morskiej.

Skrócony opis operacji: 4.02.2001.

Cel operacji: poszerzenie oferty turystycznej i szkoleniowej Hotelu Krynica Morska poprzez modernizację i wyposażenie obiektu i utworzenie 2 miejsc pracy 2×1/2 etatu.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 396403.7.

Kwota Wkładu EFMR: 134776.85.

Kod Pocztowy: 82-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00256-6523.2-SW1110382/18/19.


Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez modyfikację 105 punktów oświetleniowych i tworzenie instalacji OZE poprzez montaż 2 lamp hybrydowych LED oraz utrzymanie przez okres 5 lat od dnia dokonania płatnoś4 Gmina Giżycko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Giżycko .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury publicznej w Sołectwie Kożuchy Wielkie w Gminie Giżycko.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych. tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii. w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

Cel operacji: Podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez modyfikację 105 punktów oświetleniowych i tworzenie instalacji OZE poprzez montaż 2 lamp hybrydowych LED oraz utrzymanie przez okres 5 lat od dnia dokonania płatnoś.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 141940.34.

Kwota Wkładu EFMR: 80569.8.

Kod Pocztowy: 11-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00077-6523.2-SW1410098/17/18.arimr wyszków, byszki, kilkunastoletni las, otowck, ogrodzenie z cegły rozbiórkowej, środa śląska urząd miasta, obryte, tomasz knopik, laptop do 1500 zł 2019, goławin truskawki 2017, urząd miasta jelcz laskowice, sąd rejonowy w hajnówce, jana pawła 19, zagórzyce, produkcja nawozów sztucznych, dobór wymiennika ciepła, dokumenty potrzebne do sprzedaży działki zabudowanej…