Hubert Falkowski Gospodarstwo Rybackie „FALKO” 00014-6523.2-SW1010001/17/18

By | 30 września 2018

Rozwój działalności FALKO związanej z obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury na obszarach Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego.4 Hubert Falkowski Gospodarstwo Rybackie „FALKO”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Hubert Falkowski Gospodarstwo Rybackie „FALKO” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój Działalności Gospodarstwa Rybackiego „FALKO” poprzez otwarcie sklepu rybnego w Wiżajnach..

Skrócony opis operacji: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku o pow. użytkowej 133.78 m2.Wykonanie placu manewrowego i zjazdu z drogi publicznej.Zakup urządzeń chłodniczych.reklama nad daszkiem i szyld reklamowy..

Cel operacji: Rozwój działalności FALKO związanej z obrotem produktów sektora rybołówstwa i akwakultury na obszarach Pojezierza Suwalsko – Augustowskiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 400469.96.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW1010001/17/18.


Promocja obszaru zależnego od rybactwa poprzez organizację I rajdu rowerowego na nowo wyznaczonym szlaku rowerowym w Gminie Słupia.4 Gmina Słupia Jędrzejowska

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Słupia Jędrzejowska .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja I rajdu rowerowego na nowo wyznaczonym szlaku rowerowym w Gminie Słupia..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzi.

Cel operacji: Promocja obszaru zależnego od rybactwa poprzez organizację I rajdu rowerowego na nowo wyznaczonym szlaku rowerowym w Gminie Słupia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 31430.

Kwota Wkładu EFMR: 21372.4.

Kod Pocztowy: 28-350.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00036-6523.2-SW1310035/18.


Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę centrum rekreacyjnego w Radoczy do czasu złożenia wniosku o płatność.4 Gmina Tomice

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tomice .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu w celu utworzenia centrum rekreacyjnego w miejscowości Radocza.

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane (plac zabaw. siłownia. ciągi komunikacyjne. ogrodzenie). wyposażanie placu zabaw i siłowni oraz pozostałe elementy wyposażania.

Cel operacji: Utworzenie nowej infrastruktury rekreacyjnej na obszarze rybackim poprzez budowę centrum rekreacyjnego w Radoczy do czasu złożenia wniosku o płatność..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 479657.45.

Kwota Wkładu EFMR: 254980.45.

Kod Pocztowy: 34-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0610024/18/19.


Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. w tym przeprowadzenie zintegrowanych działań promujących RLGD „Jurajska Ryba”. Ponadto wydarzenie ma na celu popularyzację ryb i produktów rybnych z naszego regionu po4 Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Lelowie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Promowanie działania rybnego podczas Festiwalu Kultury Polskiej i Żydowskiej „XVIII Święto Ciulimu-Czulentu” Lelowskie Spotkania Kultury.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. w tym przeprowadzenie zintegrowanych działań promujących RLGD „Jurajska Ryba”. Ponadto wydarzenie ma na celu popularyzację ryb i produktów rybnych z naszego regionu po.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 22000.

Kwota Wkładu EFMR: 15110.45.

Kod Pocztowy: 42-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00088-6523.2-SW1210127/19.


Celem operacji jest poprawa jakości warunków lokalnych oraz warunków do rozwoju artystycznego osób czynnie korzystających z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie poprzez modernizację wnętrza budynku ośrodka kultury.4 Gminny Ośrodek Kultury

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja wnętrza Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie..

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Celem operacji jest poprawa jakości warunków lokalnych oraz warunków do rozwoju artystycznego osób czynnie korzystających z oferty Gminnego Ośrodka Kultury w Nieporęcie poprzez modernizację wnętrza budynku ośrodka kultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 218709.49.

Kwota Wkładu EFMR: 158017.55.

Kod Pocztowy: 05-126.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0710026/17/18.umywalka dwg, 26 050 zagnańsk, tvp3 olsztyn program, obora na rusztach dla opasów, pup leczyca, arimr centrala, krus augustow, formalności po urodzeniu dziecka, zakonczenie, gm 6, instrukcja wypełniania wniosku o dopłaty bezpośrednie 2018, wskazanego, niniejszej, 62 402 ostrowite, pyskowice praca, agencja nieruchomości rolnych przetargi, warszawa dębica…