Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny Zator 00007-6523.2-SW0610003/17/18

By | 25 marca 2018

Podnoszenie wartości produktu oraz propagowanie innowacyjności poprzez mechanizację systemu sprzedaży bezpośredniej zwiększającej efektywność wydawania ryb z zachowaniem poprawy dobrostanu zwiększając atrakcyjność zawodu rybaka. W wyniku realizacji operac4 Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny Zator

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Instytut Rybactwa Śródlądowego im. Stanisława Sakowicza w Olsztynie – Rybacki Zakład Doświadczalny Zator .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa systemu załadunku ryb w Gospodarstwie Rybackim Spytkowice poprzez montaż urządzenia wyciągowego ryb z basenów.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy . zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury obejmującej Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa .

Cel operacji: Podnoszenie wartości produktu oraz propagowanie innowacyjności poprzez mechanizację systemu sprzedaży bezpośredniej zwiększającej efektywność wydawania ryb z zachowaniem poprawy dobrostanu zwiększając atrakcyjność zawodu rybaka. W wyniku realizacji operac.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 85000.

Kwota Wkładu EFMR: 36125.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.2-SW0610003/17/18.


Celem operacji jest rozwój potencjału turystycznego na obszarze LGD Zalew Zegrzyński – utworzenie miejsca „Kuźnia Norwida” poprzez wyremontowanie budynku po starej kuźni w miejscowości Dąbrówka4 Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kuźnia Norwida.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infr.

Cel operacji: Celem operacji jest rozwój potencjału turystycznego na obszarze LGD Zalew Zegrzyński – utworzenie miejsca „Kuźnia Norwida” poprzez wyremontowanie budynku po starej kuźni w miejscowości Dąbrówka.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 303457.37.

Kwota Wkładu EFMR: 111350.

Kod Pocztowy: 05-252.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW0710036/18.żmudż, wniosek o przyznanie świadczenia socjalnego uzasadnienie, opole lublin, poczta kietrz, uśrednione pensum nauczyciela, lubniewice nieruchomości, protokół ustalenia granic, pierwiastka krowa, fakty podkarpackie, ministerstwo morskie, wpisz do tabeli po 3 przykłady dla każdej grupy, jak zgłosić film na yt, co to jest ewidencja, rozporządzenie 1305/2013, godziny ponadwymiarowe nauczycieli jak liczyć…