Jakubczyk-Niemczyk Anna 00016-6523.2-SW0210023/17/18

By | 31 grudnia 2020

Utworzenie dwóch miejsc pracy w celu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka wypoczynkowego z polem namiotowym oraz trzema domkami wypoczynkowymi w miejscowości Piaseczno nad Jeziorem Borówno4 Jakubczyk-Niemczyk Anna

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jakubczyk-Niemczyk Anna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka wypoczynkowego z polem namiotowym oraz trzema domkami wypoczynkowymi w miejscowości Piaseczno nad Jeziorem Borówno.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Utworzenie dwóch miejsc pracy w celu podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka wypoczynkowego z polem namiotowym oraz trzema domkami wypoczynkowymi w miejscowości Piaseczno nad Jeziorem Borówno.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 412284.37.

Kwota Wkładu EFMR: 168211.6.

Kod Pocztowy: 89-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0210023/17/18.


Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Szamocin4 Gmina Szamocin

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Szamocin .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki turystycznej wraz z tarasami widokowymi przy jeziorze „Siekiera” w Szamocinie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Szamocin.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 670000.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 64-820.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW1510028/17/18.


Celem operacji jest promowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację 19 spotkań edukacyjnych w Trzęsaczu pt. „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura dawniej i dziś” dla 1235 os.. w tym gł. dzieci i młodzieży s4 FUNDACJA „15 POŁUDNIK”

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: FUNDACJA „15 POŁUDNIK” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura wczoraj i dziś”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Celem operacji jest promowanie i upowszechnianie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez realizację 19 spotkań edukacyjnych w Trzęsaczu pt. „Morze i jego tajemnice – rybołówstwo i akwakultura dawniej i dziś” dla 1235 os.. w tym gł. dzieci i młodzieży s.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 153475.

Kwota Wkładu EFMR: 110885.05.

Kod Pocztowy: 72-344.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00138-6523.2-SW1610188/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.4 Pilch Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pilch Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dywersyfikacja dochodów z gospodarstwa rybackiego poprzez stworzenie bazy noclegowej do świadczenia usług krótkotrwałego zakwaterowania na łowisku Wieniec..

Skrócony opis operacji: różnicowanie dochodów przedsiębiorstw z sektora akwakultury przez rozwój działalności uzupełniającej.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 942408.86.

Kwota Wkładu EFMR: 353403.32.

Kod Pocztowy: 32-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR0600005/17/19.


Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim4 Gmina Nowodwór

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowodwór .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie otwartych stref rekreacji na terenei Gminy Nowodwór.

Skrócony opis operacji: 4.4Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym dziedzictwa kulturowego.rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 139483.16.

Kwota Wkładu EFMR: 96492.

Kod Pocztowy: 08-503.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0310050/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy w wyniku uruchomienia myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową4 Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Górowicz/Krzysztof Górowicz Firma Handlowo-Usługowa „EUROGUM” Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost dochodowości firmy i stworzenie nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia.

Skrócony opis operacji: budowa myjni samochodowej.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej i stworzenie nowego miejsca pracy w wyniku uruchomienia myjni samochodowej na obszarze LGD Dolina Karpia do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 497567.04.

Kwota Wkładu EFMR: 156893.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00029-6523.2-SW0610010/18.szkoła podstawowa w henrykowie, crp po operacji, tablica bielsk podlaski, arimr kraśnik, likwidacja szamba przepisy, zakup ziemi rolnej 2020, skorcz, fotopunkty, murłata 14×14, murphy rzepak, opinia rady pedagogicznej o nauczycielu do nagrody, 59 524 pielgrzymka, poniat…

norwegia paszport czy dowód