Jaz Krzysztof 00016-6523.2-SW0410005/17/18

By | 2 maja 2019

Rozwój firmy Kadet – OK poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej. turystycznej. noclegowej i gastronomicznej ośrodka a także zwiększenie zatrudnienia4 Jaz Krzysztof

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Jaz Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój Ośrodka Wypoczynkowego KADET-OK w miejscowości Długie poprzez jego modernizację i doposażenie..

Skrócony opis operacji: Instalacja fotowoltaiczna. instalacja sanitarna. elektryczna do namiotów. modernizacja monitoringu. przepompownia ścieków do namiotów. silnik do motorówki. projekt strony internetowej. ekspres do kawy. laptop.

Cel operacji: Rozwój firmy Kadet – OK poprzez ulepszenie infrastruktury technicznej. turystycznej. noclegowej i gastronomicznej ośrodka a także zwiększenie zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 182628.08.

Kwota Wkładu EFMR: 76063.95.

Kod Pocztowy: 66-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0410005/17/18.


Rozwój Gospodarstwa Rybackiego Skoki poprzez różnicowanie działalności rybackiej. wzrost zatrudnienia. wykorzystanie potencjału lokalnych zasobów rolnych i realizację budynku magazynowo -garażowego pomieszczeniem przygotowania pasz i pomieszczeń magazynow4 GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania wiaty na budynek magazynowo- garażowy z pomieszczeniem przygotowania pasz i pomieszczeń magazynowych Skoki działka ewid. 1343/1.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury:Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia o.

Cel operacji: Rozwój Gospodarstwa Rybackiego Skoki poprzez różnicowanie działalności rybackiej. wzrost zatrudnienia. wykorzystanie potencjału lokalnych zasobów rolnych i realizację budynku magazynowo -garażowego pomieszczeniem przygotowania pasz i pomieszczeń magazynow.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 664063.58.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 62-085.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW1510008/17/18.sp 1 łańcut, pólko bralin, wzór pisma z numerem konta bankowego, nieusprawiedliwiona nieobecność, grunty rolne ustawa, program owoce i warzywa w szkole, olga gumkowska sroka, wiąz niższa klasyfikacja, goszczowice, westfalki, wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, dni wilkowic 2018, uprawa lubinu, witramowo, wielkopolsce, skup metali kolorowych rzeszów, ogórki gruntowe kiedy zbiory…